Učitavanje sajta

Vijesti

Policija oduzela TV predajnik op?tini Tutin

Policija oduzela TV predajnik op?tini Tutin

Policija oduzela TV predajnik op?tini Tutin Celnici SO Tutin juce su najavili da ce podneti krivicnu prijavu protiv nacelnika policije i javnog tu?ioca te op?tine, na osnovu cijih naloga je 28. marta javnom lokalnom preduzecu "Info centar" oduzeta oprema za emitovanje televizijskog programa. Clan Op?tinskog veca SO Tutin Amir Naumanovic na jucera?njoj konferenciji za novinare je rekao da su pripadnici MUP Srbije potpuno neovla?ceno oduzeli pomenutom op?tinskom preduzecu jedan predajnik i jedan repetitor, koje je SO Tutin kupila novcem iz bud?eta. Nakon toga, prema njegovim recima, op?tinski javni tu?ilac Aliba?ic je doneo odluku da se oduzeta oprema ustupi informativnom preduzecu iz Novog Pazara u cijem sklopu posluje regionalna televizija Sand?aka. - U pitanju je najdirektniji vid represije nad jednim lokalnim op?tinskim medijem, do cega je do?lo jer pojedinim mocnicima u Sand?aku, a pre svega u Novom Pazaru nije odgovaralo da Tutin ima svoju televiziju i svoj televizijski program. Oprema koju su nam oduzeli vredi 15.000 evra. Mi raspola?emo sa svim dokumentima koji potvrduju da predajnik i repetitor pripadaju preduzecu "Info centar", medutim policija i javno tu?ila?tvo nisu hteli to ni da uzmu u razmatranje - rekao je Ahin Gegic, direktor "Info centra" op?tine Tutin. Da stvar bude gora, policija u Tutinu je nakon pomenutog oduzimanja TV predajnika i repetitora podnela i krivicnu prijavu protiv Gegica zbog, navodne, krade te iste opreme.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP