Učitavanje sajta

Vijesti

Baćićanin: Lična dokumenta i na bosanskom

Baćićanin: Lična dokumenta i na bosanskom

Danas je u Novom Pazaru održana konferencija za novinare Stranke demokratske akcije Sandžaka. Medijima se ovom prilikom obratio Generalni sekretar Stranke, Fuad Baćićanin. Transkript konferencije prenosimo u cjelosti.

"Tema današnje konferencije za novinare je otežavanje Bošnjacima da uživaju prava koja su garantovana Ustavom i Zakonom ove zemlje kao i medjunarodnim dokumentima o pravima i slobodama pripadnika nacionalnih manjina.

Kako i znate počeo je proces zamjene ličnih dokumenata u Srbiji.

Izdavanje ličnih dokumenata i putnih isprava odvija se uz najgrublje kršenje Ustavom i zakonom zagarantovanih prava nacionalnih manjina, u ovom slučaju Bošnjaka.
Navešću nekoliko primjera.

U programima koji se koriste u policijskim upravama, u kojima se upisuju podaci o građanima, u klasifikaciji nacionalnosti ne postoji nacionalnost Bošnjak čime je jasno prkršen član 79. Ustava Republike Srbije, član 1. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i član 11. Okvirne konvencije Savjeta Evrope.

U opštinama u Sandžaku nova lična karta izdaje se samo na ćiriličnom pismu, iako je u tim opštinama u ravnopravnoj službenoj upotrebi bosanski jezik i latinično pismo, čime su prekršeni član 18. i 79. Ustava Republike Srbije, član 9. Zakona o ličnoj karti, 11. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i član 11. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

U putnim ispravama u rubrici „državljanstvo" ispisuje se „srpsko", umjesto „Republike Srbije", i time se jasno krši član 38. Ustava Republike Srbije, član 26. Zakona o putnim ispravama i član 1. Zakona o državljanstvu.

Prilikom upisivanja podataka o adresi građanina, ne poštuju se odluke organa jedinica lokalne samouprave o promjeni naziva ulica, čime je također prekršen član 79. Ustava Republike Srbije, član 11. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, član 22. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i član 11. Okvirne konvencije Savjeta Evrope.

Pozivam građane da prilikom vađenja ličnih dokumenata traže svoja Ustavom i zakonima ove zemlje zagarantovana prava. Podaci u ličnim kartama svim Bošnjacima moraju biti ispisani na bosanskom jeziku i latiničnim pismom a u rubrici državljanstvo, kod putnih isprava, mora stajati „Republike Srbije" a nikako „srpsko". 

Bošnjaci u Sandžaku nemaju srpsko državljanstvo već državljanstvo Republike Srbije.

Napominjem da su Bošnjaci nakon Mađara, najbrojnija manjina u Srbiji. Svih ostalih 15 manjina ostvaruju ovo pravo, koje je onemogućeno isključivo Bošnjacima.

Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije da poštuje Ustav i zakone ove zemlje, uvede red i omogući Bošnjacima da ostvaruju svoja zagarantovana prava.

Stranka demokratske akcije Sandžaka će raditi na rješavanju ovog pitanja i očekujemo da će ono zaista u najhitnijem roku biti rešeno." 

***


28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP