Učitavanje sajta

Vijesti

Vlast otuđena od naroda se mora sankcionisati

Vlast otuđena od naroda se mora sankcionisati

Predsjednik ogranka SDA Sandžaka za Novi Pazar i šef odborničkog kluba SDA Sandžaka u Skupštini grada Novog Pazara, Ahmedin Škrijelj izjavio je da je gradska uprava Novog Pazara nezakonito uvela plaćanje nameta za građane u vezi postupka za privremeno priključenje na električnu i infrastrukturnu mrežu za nelegalno izgrađene objekte.

Škrijelj je u obraćanju medijima zatražio da se građanima izvrši povraćaj novca za naplaćenu administrativnu taksu i predočio akt Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prema kojem nije propisan list nepokretnosti kao dokaz koji se prilaže u tom postupku.

“Grad Novi Pazar je jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je u ovom postupku uvela ovu vrstu takse. Umjesto da po našem prijedlogu, potpuno dobronamjerno, ukinu tu taksu oni su je smanjili na dvije hiljade dinara, a ne bi smjeli jedan jedini dinar da uzmu. Ponovo smo im se obratili 6. oktobra da u potpunosti ukinu ovu taksu. Obratio nam se veliki broj građana.

Lokalna samouprava u Novom Pazaru je nametnula da u ovom postupku dostavljaju list nepokretnosti. Dostavljanje lista nepokretnosti iziskuju građanima troškove preko 200 eura, bilo da se radi o sastavljanju ugovora ili ovjeri kod notara, katastru. Obratili smo se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i u odgovoru koji smo dobili kaže se da Uredbom o načinu, uslovima, načinu i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grijanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata nije propisan list nepokretnosti kao dokaz koji bi se prilagao u postupku za privremeno priključenje.”, rekao je Škrijej pokazujući taj odgovor.

Istakao je da su gradonačelniku u ostavci i gradskoj upravi uputili zahtjev da građanima povrate novac za nezakonito nastale obaveze:

 “Nemaju pravo da je naplaćuju, bez obzira koliko iznosi, da nađu način da izvrše povraćaj građanima kojima je ta taksa do sad naplaćena i da ukinu obavezu dostavljanja lista nepokretnosti, kao i da građanima refundiraju sve troškove usljed građanima ove nezakonito, nametnute obaveze”, poručio je Škrijelj, ocjenivši da je lokalna vlast otuđena od građana, privatizovana, dehumanizovana, gradske institicije urušene, delegitimisane i lišene svake mogućnosti da građanima omoguće adekvatno zadovoljenje potreba iz svih obasti.

Najavio da će raditi u cilju povratka zakonitosti u radu organa Grada Novog Pazara kako se ne bi građanima nametale finansijske obaveze i pomoći građanima da ostvare svoja prava i pokretanje pravnih postupaka protiv odgovornih lica.

– Inicijativa za prelaznu vlast u Novom Pazaru, vlast kao plijen

Govoreći o pozivu koju je SDA Sandžaka Ogranak Novi Pazar uputila gradskim odborima Stranke pravde i pomirenja (SPP), Sandžačke demokratske partije (SDP) i Srpske napredne stranke (SNS), Škrijelj je rekao da smatraju da je potrebno postići dogovor i potpisati principe između odborničkih klubova u Skupštini grada o načinu funkcionisanja organa lokalne samouprave u periodu tranzicije lokalne vlasti i uslove praćenja izbornog procesa.

 “Prva tačka tog sporazuma koji smo preložili predviđa da gradska uprava i javna preduzeća zaustave svako zapošljavanje i prijem u radni odnos po bilo kom osnovu do okončanja izbornog procesa i konstituisanja organa Grada Novog Pazara.

Da organi grada Novog Pazara, javna preduzeća i ustanove, do okončanja izbornog procesa i konstituisanja organa grada Novog Pazara, ne sklapaju ugovore koji mogu proizvesti bilo kakvu vrstu obaveza, te da se sredstva iz budžeta grada Novog Pazara, te budžeta javnih preduzeća i ustanova koriste samo za finansiranje tekućih i tehničko – administrativnih obaveza. Resursi grada Novog Pazara, javnih preduzeća i ustanova neće se koristiti niti stavljati u službu interesa političkih stranaka.

Organi grada Novog Pazara, javna preduzeća i ustanove, do okončanja izbornog procesa i konstituisanja organa grada Novog Pazara, ne mogu donositi odluke niti preduzimati mjere kojima se favorizuju političke stranke na vlasti u odnosu na opozicione političke organizacije.

Svaka od političkih stranaka potpisnika ovog dokumenta odrediće po pet biračkih mjesta na kojima će Grad Novi Pazar osigurati video nadzor radi praćenja zakonitosti izbornog procesa na dan izbora, cjelodnevno prisustvo posebnih predstavnika Republičke izborne komisije na tim biračkim mjestima na dan održavanja izbora,  kao i predstavnika javnog tužilaštva, te predstavnika OSCE-a i drugih domaćih i stranih organizacija koje se bave praćenjem izbora”, naveo je zastupnik SDA Sandžaka za Novi Pazar izrazivši žaljenje što do sada nije bilo političke spremnosti od SDP-a i SNS-a kao nosioca vlasti da se o ovome razgovara.

Prema njegovim riječima cilj je da se javni resursi stave u službu vladajućih stranaka, što je zabranjeno Ustavom, a vlast se doživljava kao plijen.

“Siguran sam da u gradu Novom Pazaru postoji dovoljno energije, kapaciteta da se sve, u potpunosti promijeni i dobijemo lokalnu samoupravu koja će funkcionisati na drugim principima, na drugim načelima i koja će na potpuno drugi način obnašat vlast u odnosu na one koji to danas rade”, poručio je on.

Izvor: SNEWS

Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP