Učitavanje sajta

Vijesti

Bosna bez Bošnjaka - Legalizacija „etničkog čišćenja“

Bosna bez Bošnjaka - Legalizacija „etničkog čišćenja“

Stranka demokratske akcije Sandžaka, kao parlamentarna stranka koja predstavlja i zastupa interese građana Sandžaka i bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, izražava svoju zabrinutost i neslaganje sa postupcima Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita u pogledu nametanja izmjena Ustava i izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.

Ovim jednokratnim nametnutim rješenjima se favorizuje velikosrpska i velikohrvatska nacionalna politika na štetu građanskog koncepta uređenja društva u Bosni i Hercegovini.

Ocjenjujemo da su ove nametnute jednokratne izmjene direktno su na štetu bošnjačkog naroda i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine koji se osjećaju kao Bosanci.

Ove odluke narušavaju načela vladavine prava i pravne sigurnosti i direktno su u suprotnosti sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

Favorizovanje koncepta teritorijalne organizacije sa nacionalnim predznakom u Bosni i Hercegovini vidimo kao legalizaciju etničkog čišćenja i ključnu prepreku vraćanju građanskog uređenja i vrijednosti Bosne i Hercegovine, buduće članice EU i NATO-a.

Smatramo da za pravedan i trajan mir i saradnju na Zapadnom Balkanu treba da postoji simetrija prava - reciprocitet, a ne privilegovan pristup jednom narodu ili zajednici.

SDA Sandžaka poziva Visokog predstavanika u BiH Kristijana Šmita da poništi nametnute jenokratne odluke i da ustavne i zakonske odredbe uskladi sa presudama Evropskog suda za ljudska prava i odredaba koje su na snazi u savremenim demokratskim državama.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP