Učitavanje sajta

Vijesti

STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

Na današnjoj konferenciji za medije Ogranka SDA Sandžaka u Novom Pazaru bila je tema obezbjeđivanje uslova za adekvatno stomatološko zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama. Odbornica SDA Sandžaka u Skupštini grada Novog Pazara, dr. Hanadi Hajdinović predstavila je javnosti prijedlog odluke koju je odbornički klub SDA Sandžaka u dva navrata iznosio u lokalnom parlamentu, međutim prijedlog nije naišao na razumijevanje odbornika većine.

Odbornica Hajdinović predstavila je ovaj problem društva ističući da se stomatološke intervencije kod lica sa posebnim potrebama, trenutno jedino moguće obaviti na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i da je taj postupak upućivanja često dug, bez obzira na zdravstveno stanje i hitnost sprovođenja stomatološke intervencije, uz velike troškove pratilaca.

Ogranak SDA Sandžaka u Novom Pazaru, po riječima dr. Hajdinović, ima plan za rješenje ovog problema: „Naša vizija i svi napori usmjereni su ka  tome da se intervencije ovakve vrste sprovode u gradu Novom Pazaru, odnosno da se u samoj Opštoj bolnici Novi Pazar opremi jedna prostorija, odnosno sala za stomatološko zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama, potrebnim instrumentima i medicinskom opremom, a prije svega da se obezbijedi adekvatan medicinski kadar, odnosno anesteziolog, dječiji stomatolog ili oralni hirurg i stomatološki tehničar.“

Odbornička grupa SDA Sandžaka je u novopazarskom parlamentu predložila odluku kojom se grad Novi Pazar obavezuje da preduzme sve potrebne radnje i obezbijedi finansijske, tehničke, prostorne, kadrovske i druge potrebne uslove radi obezbjeđivanja adekvatnog stomatološkog zbrinjavanja lica sa posebnim potrebama, a finansijska sredstva potrebna za izvršenje ove odluke obezbijedila bi se iz budžeta grada Novog Pazara.

„Obaveza grada Novog Pazara, odnosno njegovih institucija je, između ostalog, i da se brine o adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti građana. Zdravstvena zaštita mora biti jednako dostupna svima. Lica sa posebnim potrebama predstavljaju najosetljiviju kategoriju društva, te smatramo da se cjelokupna zajednica mora mobilisati oko rješavanja ovog pitanja. Na ovaj način institucije lokalne vlasti dokazale bi svoju brigu i humanost prema svojim građanima.“ – istakla je dr. Hajdinović.

Na kraju, odbornica Hajdinović zaključila je da „Skupština grada nije jedino mjesto gdje se zastupaju interesi građana, iako naš odbornički klub sve vrijeme djeluje konstruktivno i ne daje samo prijedloge određenih odluka, već i rješenja istih, te ćemo u narednom periodu razmisliti o organizovanju i sprovođenju peticije kojom ćemo pozvati sve građane da zatraže svoja prava i da podrže formiranje jedne ovakve sale za stomatološko zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama.“

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP