Učitavanje sajta

Vijesti

Intervju sa predsjednikom SDA za Novi Pazar - Damirom Đekićem: SDA Sandžaka neminovnost

Intervju sa predsjednikom SDA za Novi Pazar - Damirom Đekićem: SDA Sandžaka neminovnost

Utorak 28.10.2008, 03:13

Prvih sto dana nove gradske vlasti ne predstavlja ništa drugo do sto dana kajanja za svakog pojedinca koji je na izborima 11. maja ove godine glasao za tu opciju, ništa drugo do sto dana poniženja građana Novog Pazara i Bošnjaka da na čelu svoga grada imaju radikala i druge kojima je zadovoljan čak i lično Vojislav Šešelj

Nikada više nijedan uticaj, ma odakle dolazio i ma koliko bio jak, neće biti dovoljan da Bošnjaci Sandžaka budu razjedinjeni i uzdrmani, ističe mladi predsjednik gradskog odbora SDA Sandžaka za Novi Pazar Damir Đekić. Pristajući da, povodom sto dana gradske vlasti u Novom Pazaru, govori za Sandžačke novine, mladi inženjer elektrotehnike kaže da je započet proces rekonfiguracije gradskog ogranka stranke i uspostavljanja nove organizacije rada na lokalnom nivou.
„Okupiti sve najkvalitetnije Bošnjake, obrazovane, stručne, mlade, iskusne, ambiciozne, hrabre i svjesne, i u atmosferi jedinstva i konkurencije znanja i kvaliteta, iznjedriti dobru i sigurnu budućnost za svakog građanina“, kako za naš list ističe Đekić, u vremenima kojim živimo, osnovno je programsko načelo SDA Sandžaka, koje je privuklo njega i sve mlade, obrazovane i perspektivne ljude.
„Biti na odgovornoj poziciji prve i najmasovnije stranke sandžačkih Bošnjaka modernog doba znači čast i dostojanstvo, ali i veliki amanet“, dodaje Đekić, koji je nešto više od dva mjeseca na funkciji predsjednika SDA za Novi Pazar. Ne želeći da kritikuje medije i novinare, ali ni da pretjerano napada aktulenu vlast, Đekić još ističe da su kadrovska rješenja i dosadašnji rad nove gradske vlasti isuviše moćna kampanja protiv njih samih.

SN:Gospodine Đekić, na počeku našeg razgovora, s obzirom da ste se od dolaska na ovu funkciju samo jednom pojavili pred novinarima, šta se u proteklom periodu dešavalo u Opštinskom odboru SDA Novi Pazar?

Damir Đekić: Rad gradskog ogranka, koji je definisan Statutom i Poslovnikom o radu, započeo je zajedničkim sjednicama gradskog ogranka i svih mjesnih odbora stranke pojedinačno. S obzirom da su se pomenute sjednice održavale u prostorijama mjesnih odbora, svaka sjednica je već na samom početku prerastala u svojevrstan sastanak sa svim članovima i simpatizerima stranke sa pripadajućeg područja mjesnog odbora i, što je meni posebno drago, sa drugim građanima koji su željeli da nam daju podršku i da iskažu svoju spremnost da se aktivno ukljuće u rad stranke, kao i daju svoj doprinos u ostvarivanju programskih ciljeva i opredjeljenja SDA Sandžaka.
Takođe, započet je proces rekonfiguracije gradskog ogranka stranke i uspostavljanja nove organizacije rada stranke na gradskom nivou. Moderan koncept stranačkog djelovanja omogućiće da svaki građanin bude naše sredstvo informisanja javnosti, da svaki naš postupak bude još jedan dokaz u nizu da je SDA Sandžaka najbitniji dio arhitekture nacionalnih interesa Bošnjaka Sandžaka, da nikada više nijedan uticaj, ma odakle dolazio i ma koliko bio jak, ne bude dovoljan da Bošnjaci Sandžaka budu razjedinjeni i uzdrmani i da grad vode Bošnjaci koji to zaista i jesu, stručni i ugledni ljudi.

SN:SDA je na majskim izborima osvojila više glasova nego na vanrednim izborima 2006. godine. Šta je, po Vama, glavni razlog takvog opredjeljenja birača?

Damir Đekić: Bošnjaci Novog Pazara i Sandžaka su u posljednjih 18 godina pokazali najjaču želju za sprovođenjem reformi društva i brzi ulazak države u Evropsku uniju, učinili najveći napor i platili najvišu cijenu zarad implementacije najviših evropskih standarda u svim segmentima društvenog života.
SDA Sandžaka, kao jedini bošnjački nacionalni pokret, kao najjača politička opcija u Sandžaku, je upravljala regionalnim razvojem i davala veliki doprinos demokratizaciji i razvoju države u kojoj živimo i time ubrazavala put ka Evropi.
SDA Sandžaka je govorila istinu, a drugi su bili najglasniji u maštovitoj priči o Evropi, a najjači u stvaranju podjela u bošnjačkom narodu, u starom evropskom narodu koji nikada nije bio podijeljen po pitanju demokratije i poštovanja ljudskih prava. I u skladu sa tim, svako ko je htio podršku za put države ka Evropskoj uniji morao je da traži podršku cjelokupnog bošnjačkog naroda.
Ako je „neopredijeljenima“ maštovita priča o Evropi, o vizama i o rješavanju nezaposlenosti, bio dovoljan impuls za angažman na dan izbora, onda sam siguran da je sve ono što je urađeno u ovih sto dana vlasti neopisivo jak razlog da „neopredijeljeni“ učine da na sljedećim izborima „izbrišu“ sa političke scene Novog Pazara i Sandžaka sve one koji su ih obmanuli i grubo iznevjerili ukazano povjerenje.

SN:Prošlo je 100 dana gradske vlasti u Novom Pazaru. Kako ocjenjujete rad nove lokalne vlasti?

Damir Đekić: Dana 7. jula ove godine formirana je gradska vlast Liste za evropsku Srbiju - Boris Tadić i Srpske radikalne stranke - Vojislav Šešelj i time objelodanjena namjera da se bošnjački narod podijeli, a da glasna priča o brzom putu u Evropu i kretanju po Evropi bez viza i zabrana predstavlja predizbornu obmanu naroda i poigravanje sa podrškom Evropske unije u našoj zajedničkoj borbi da Sandžak bude pokretač i akcelerator reformi i razvoja u državi u kojoj živimo.
Prvih sto dana nove gradske vlasti ne predstavlja ništa drugo do sto dana kajanja za svakog pojedinca koji je na izborima 11. maja ove godine glasao za Listu za evropsku Srbiju - Boris Tadić, ništa drugo do sto dana poniženja građana Novog Pazara i Bošnjaka da na čelu svoga grada imaju jednog radikala i druge kojima je zadovoljan čak i lično Vojislav Šešelj.

SN:Koliko je nova vlast na čelu sa Mirsadom Đerlekom na odgovorna mjesta postavila stručne ljude i kako ocjenjujete dosadašnji rad gradonačelnika? Da li je krečenje pred tv kamerama jedino sredstvo da se zadovolje birači?

Damir Đekić: Imajući u vidu da je rješenje o postavljenju gospodina Mirsada Đerleka na mjesto gradonačelnika potpisao Šešeljev radikal Milan Veselinović, koji je ujedno i predsjednik gradske skupštine, da je šefica kabineta gradonačelnika Ivana Milić, da je zamjenik gradonačelnika Vujica Tiosavljević i da je načelnik gradske uprave Mirko Drmanić, svjesni smo da se gospodin Đerlek nalazi u nezavidnoj situaciji i okruženju.
SDA Sandžaka želi izbrisati sve elemente razdora i sukoba unutar bošnjačkog naroda i zajednice muslimana, i tako napraviti kadrovsku podlogu koja će kroz institucije i sisteme nacionalne samobitnosti, koje je SDA Sandžaka na čelu s predsjednikom Dr. Sulejmanom Ugljaninom u prethodnom periodu izgradila i utkala u Ustav zemlje u kojoj živimo, okupiti sve najkvalitetnije Bošnjake, obrazovane, stručne, mlade, iskusne, ambiciozne, hrabre i svjesne, i u atmosferi jedinstva i konkurencije znanja i kvaliteta, iznjedriti dobru i sigurnu budućnost za svakog građanina.

SN:Do sada, sa pozicije opozicije, niste vršili pritisak na vlast. Zbog čega, jesu li elektronski mediji problem ili je nešto drugo u pitanju?

Damir Đekić: Sadašnja vlast, što je razumljivo, ubrzano sama skraćuje sopstveni vijek trajanja. S obzirom da su kadrovska rješenja i dosadašnji rad nove gradske vlasti isuviše moćna kampanja protiv njih samih, a da su u rukovodstvu gradskog ogranka SDA za Novi Pazar ljudi, pojedinci koje ova čaršija poznaje i cijeni, i čija riječ je neuporedivo jača, značajnija i vrednija od nekakvog montiranog, cenzurisanog i „prečičćenog“ priloga na Regionalnoj televiziji, smatramo da i samo vrijeme radi za nas.

SN:Ima li konkretnih primjera i da li je tačno da je SDP zauzela stav da, kako smo čuli, ni u jednom preduzeću ili ustanovi neće da vidi ni uho od SDA i taj je nalog izdala direktorima preduzeća i ustanova?

Damir Đekić: Tim i sličnim stvarima se bave naše stručne službe, kako Služba za informativno-obavještajnu djelatnost, tako i Služba za pravnu podršku. Vjerujem da će islamsko i bošnjačko prevladati u svakom pojedincu i da ni pomisliti neće da ugroze svoje ljudsko dostojanstvo uznemiravajući druge i da mi nećemo imati potrebe da reagujemo i da zaštitimo svakog pojedinca i grupu.

SN:Kakav je sada odnos medija prema SDA Sandžaka, da li se mediji interesuju za vaše stavove i kako ocjenjujete rad medija i novinara u Novom Pazaru?

Damir Đekić: SDA Sandžaka neprestano olakšava medijima i novinarima da rade svoj posao profesionalno, časno i kvalitetno.

SN:Da li je bilo izdaje unutar SDA, i da li je tačno da je određen broj članova SDA napustio stranku i prešao u SDP Rasima Ljajića?

Damir Đekić: Podatak da je u periodu od 7. do 19. jula, u vremenu kada je sastavljena sadašnja gradska vlast i kada su izvršene kadrovske promjene u gradskim javnim preduzećima i ustanovama, naša Stranka dobila novih 313 članova, kao i podatak da je od početka rada novog Gradskog ogranka Stranke za Novi Pazar, našoj Stranci pristupio 191 građanin Novog Pazara, a od toga 47 sa visokom i višom stručnom spremom i 59 studenata, dovoljno jasno govori da naše opredjeljenje da sadašnje teško stanje u kojem se naš grad nalazi iskoristimo kao prekretnicu i kao uzrok našeg jedinstva sa pruženom rukom pomirenja i jasno iskazanom željom da se vrati međusobno povjerenje, pobjeđuje sve nezrele, neodgovorne i nedobronamjerne i dobija jaku podršku većine građana Novog Pazara i svih Bošnjaka.

SN:Koliko je SDA konsolidovala svoje redove i izvršila analizu svog rada dok je bila na vlasti. Da li su transparentnost u radu i demokratičnost u okviru stranke osnovni razlozi da se dobije volja birača, ili su to neki drugi razlozi (kadrovska politika, konstantan rad na terenu i sl.)?

Damir Đekić: Našu Stranku nisu ni u kojem slučaju uzdrmali rezultati izbora od 11. maja jer mi smo još pod režimom Slobodana Miloševića naučili da se ono što je dobro i kvalitetno ne dobija lako i bez napora, niti se daje na poklon. Mi smo velika i jaka politička partija i predstavljamo veliki sistem u kojem se kontinuirano dešavaju procesi konsolidacije kvaliteta rada i kadrova i time afirmišemo i sprovodimo naša programska načela i ciljeve. Naš plan je da, do kraja ove godine, definišemo i utvrdimo dugoročne planove razvoja Novog Pazara i listu pojedinaca i grupa, kadrovska rješenja, koji će voditi i upravljati našim gradom, i tako, otvoreni prema građanima i spremni, dočekamo nove izbore na kojima sigurno samostalno osvajamo većinu.

SN:Da li SDA uskoro očekuje ponovo dolazak na vlast u Novom Pazaru i šta ćete prvo uraditi kada se ponovo budete pitali u Novom Pazaru?

Damir Đekić: Posle ovakve gradske vlasti naš dolazak na vlast postaje neminovnost. Prvo šta će Stranka uraditi nakon dolaska na vlast je obezbjediti da pošteni, stručni, sposobni, priznati i poznati Novopazarci preuzmu posao upravljanja gradom.
Izvor: Sandzacke novine
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP