Učitavanje sajta

Vijesti

SANDŽAK PRIPADA NJEGOVIM GRAĐANIMA

SANDŽAK PRIPADA NJEGOVIM GRAĐANIMA

Na današnjoj konferenciji za medije Stranke demokratske akcije Sandžaka govorio je dr. Sulejman Ugljanin, predsjednik Stranke.

Izjava predsjednika Ugljanina:

“U okviru proslave 29.-te godišnjice Stranke demokratske akcije Sandžaka, Skupština Stranke, jednoglasnom odlukom 800 zastupnika usvojila je Platformu za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak.

Platforma za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa historijske regije Sandžak u okviru reforme političkog sistema u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana je doprinos SDA Sandžaka uspostavljanju pravednog i trajnog mira na Balkanu.

Stranka demokratske akcije Sandžaka, od svog osnivanja 29. jula 1990. godine, je parlamentarna stranka na svim nivoima političkog organizovanja u Srbiji i Crnoj Gori.

Političko djelovanje SDA Sandžaka utemeljeno je na rješavanja statusa Sandžaka i statusa bošnjačkog naroda koji je autohton, starosedelački, narod u Sandžaku.

Definisanje Sandžaka kao zasebnog teritorijalno – političkog entiteta, sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću, jedino je rješenje koje garanuje biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda na prostoru Sandžaka.

Specijalni status za Sandžak je trajan i stabilan mehanizam koji osigurava opstanak i pravo Bošnjaka na političku egzistenciju, nesmetan društveni i ekonomski razvoj te pruža jednake šanse svim narodima koji žive u Sandžaku.

Platforma za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak, kojom se zahtjeva specijalni status za Sandžak, pored navedenog utemeljena je i na volji građana Sandžaka izraženoj na referendumu održanom od 25. do 27. oktobra 1991. godine.

Rješenja sadržana u Platformi za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak predstavljaju politički projekat od šireg međunarodnog značaja u procesu EU i NATO integracija.

Specijalni status Sandžaka, kao teritorijalno – političke zajednice ravnopravnih građana i naroda u kome su Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi konstitutivni narodi je ključ za rješavanje političkih i teritorijalnih sporova susjednih država i naroda na Balkanu i treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje.

Ova Platforma, između ostalog, predstavlja i odgovor na pitanje kako i na koji način Sandžak vratiti narodu kome pripada i koji jedini polaže pravo na njega nakon 100 godina okupacije od strane velikosrpskih jastrebova u pokušaju stvaranja “Velike Srbije.”

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP