Učitavanje sajta

Vijesti

Nadležni da učine sve da se stvore uslovi da BNV nastavi učešće u radu Radne grupe

Nadležni da učine sve da se stvore uslovi da BNV nastavi učešće u radu Radne grupe

U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predsjednik Vijeća dr. Sulejman Ugljanin uputio je pismo Predsjedniku Republike, predsjedniku Vlade Srbije, predsjednici Skupštine Srbije, prvom potpredsjedniku Vlade, ministru spoljnih poslova i aktuelnom predsjedavajućem OSCE-a, ministarki državne uprave i lokalne samouprave, ministru pravde, ministarki zaduženoj za evropske integracije, šefu pregovaračkog tima Srbije sa EU i predsjedniku Radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u okviru pregovaračkog poglavlja 23. i obavjestio ih o problemima zbog kojih je predstavnik BNV-a istupio iz Radne grupe.

Predsjednik Vijeća ih je pozvao da u skladu sa svojim ovlašćenjima i snagom svog autoriteta pomognu da se otklone postojeće prepreke kako bi Bošnjačko nacionalno vijeće nastavilo rad u Radnoj grupi.

U pismu se između ostalog kaže:

„Dosadašnji rad Radne grupe pokazao je da predstavnici državnih organa ignorišu sve probleme Bošnjaka, bez rasprave prelaze preko njih i ignorišu svaki prijedlog bošnjačkih predstavnika, odbijajući čak i da evidentiraju iznijete probleme i prijedloge za njihovo rješavanje

Evidentno je da kod predstavnika Vlade u Radnoj grupi ne postoji želja da se dodje do rješenja koja će Bošnjacima obezbijediti sigurnost, zaštitu i očuvanje nacionalnog identiteta, ostvarivanje i unapređenje individualnih i kolektivnih prava, ekonomski razvoj, ali i rješavanje svih drugih pitanja koja godinama opterećuju Bošnjake, a koja su od vitalnog značaja“

........

„BNV ostaje otvoreno za saradnju i konstruktivan dijalog, zato očekujemo od Vlade Republike Srbije da kroz Radnu grupu usvoji važne činjenice od značaja za Bošnjake, uvrsti ih u akcioni plan i tako omogući da BNV nastavi svoj rad u Radnoj grupi.

Uvaženi, pozivamo Vas da snagom Vašeg autoriteta pomognete da BNV nastavi učešće u radu Radne grupe za izradu Akcionog plana za nacionalne manjine“

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP