Učitavanje sajta

Vijesti

AM SDA: LOKALNA SAMOUPRAVA PARTNER I PODR?KA MLADIMA

AM SDA: LOKALNA SAMOUPRAVA PARTNER I PODR?KA MLADIMA

"U javnosti je poznato na incicijativu Asocijacije Mladih SDA formiran je savjet za pitanja mladih pri opštini Novi Pazar zadaci savjeta su:

  • Izrada strategije razvoja mladih u opštini Novi Pazar;
  • Iznala?enje nacina za ukljucivanje mladih u aktivnosti lokalne samouprave;
  • Koordinacija rada i posredovanje izmedu Lokalne samouprave i organizacija i udru?enja koja se bave pitanjima mladih;
  • Daje predloge Skupštini opštine i Predsedniku opštine za donošenje odluka i drugih akata, koji se ticu pitanja mladih i njihovog polo?aja u opštini Novi Pazar;
  • Daje mišljenje na predloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i drugu organi opštine Novi Pazar koji se ticu mladih u opštini Novi Pazar i daje mišljenje na izveštaje o radu i programe rada ustanova ciji je osnivac opctina Novi Pazar a koje se bave pitanjima koja su vezana za mlade i od znacaja i interesa su za razvoj mladih opštine Novi Pazar;
  • Saraduje sa studentskim i dackim parlamentima, studentskim i drugim organizacijama koje se bave problematikom i potrebama mladih;
  • Organizuje seminare, savetovanja kao i kulturna, sportska i zabavna dešavanja za mlade.

U sastav savjeta ušli su, pored predstavnika Asocijacije mladih, i predstavnik studentskog parlamenta kao i predstavnici DSS-a i G17 plus.

U narednom periodu savjet za pitanja mladih ce intenzivirati svoj rad, ovom prilikom podsjecam javnost da je postignut dogovor o saradnji sa studentskim parlamentom, takode ce se pokrenuti saradnja sa dackim parlamentim srednjih škola u Novom Pazaru.

Interes Lokalne samouprave jeste da podr?i mlade i bude im partner na putu promivisanja kvaliteta njihove kreativnosti i svega onog pozitivnog što mladi Novog Pazara rade.

Iskoristicu priliku da prokomentarišem press konferenciju Aide Corovic i D?emila Divanefendica

Dok lokalna samouprava na celu sa dr Sulejmanom Ugljaninom i Strankom demokratske akcije Sand?aka kao vladajucom strankom u Novom Pazaru daje rezultate u razvoju Novog Pazara i u svakom segmentu ?ivota unapreduje ?ivot u Novom Pazaru i radi u korist i za interes gradana, odredena grupa ljudi predvošenja Rasimom Ljajicem, Aida Corovic i Muamerom Zukorlicem ima za cilj da destabilizuje Novi Pazar i imaju za cilj da od Novog Pazara naprave crnu rupu a mladima ponude krimainal kao jedinu perspektivu za buducnost.
Koristeci se la?ima, izvrtanjem cinjenica i govorom mr?nje ponovo pokušavaju da obmanjivanjem i uznemiravanjem gradana Novog Pazara ispune svoje ciljeve za koje su ocigledno dobro placeni a koji ništa dobro ne donose Novom Pazaru. I posljednje izjave Aide Corovic i D?emila Divanefendica su narucene i dobro placene. Ali gradani Novog Pazara nisu zabotavili 18-omjesecnu vladavinu ljudi koji se predstavljaju kao politicki front za promjene u koaliciji sa Strankom Vojislava Šešelja.

Za razliku od ove dobro placene i kompromitovane dru?ine koja je Novi Pazar dr?ali punih 18 meseci u potpunom haosu i izolaciji, za razliku od njih Stranka demokratske akcije Sand?aka i Koalicija Lista za Sand?ak ucešcem u Vladi Rapublike Srbije ostvarila je ogromne rezultate:
Uveden je bosanski jezik u škole,
Priznata je Bošnjacka Nacionalna Zastava
Priznati su Bošnjacki Nacionalni Praznici, blagdani
Formiran je poceo sa radom Dr?avni Univerzitet u Novom Pazaru i u infrastrukturu Sand?aka ulo?eni milioni eura formirana školska uprava itd omoguceno predstavnicima manjina da svoje predstavnike biraju na manjinskim listama. itd

Ja sad pitam i Aidu I D?emila šta je Rasim Ljajic za sedam godina svog ministrovanja po Beogradu uradio dobro za Novi Pazar i Sand?ak i njegove gradane i šta su oni uradili za 18 mjeseci vladavine u Koaliciji sa Strankom Vojislava Šešelja?

Voleo bi da mi D?emil Divanefendic i Aida Corovic ka?u ko se to slu?i fašistickim vokabularom i fašistickim metodama? Kome pripadaju ljudi i ko im je izdao nalog da u kampanji za lokalne izbore 2004 upadnu u kucu dr Sulejmana Ugljanina, brutalno pretuku mog mladeg brata, izvrše više napada na imovinu RTV, zapale stotine automobila koji su u vlasništvu aktivista SDA, izazovu incident na paricama i ucine da jedna ?ena bude ranjena a jedan covjek ostane nepokretan? Ubiju Ru?diju Durovica odbornickog kandidata Koalicije Lista za Sand?ak, Bace bombu na kucu aktiviste SDA Mahmuta Hajrovica usled cega je njegova supruga Zumreta Hajrovic tragicno izgubila ?ivot? svi ovi tragicni dogadaji cije su mete napada rukovodstvo, clanovi i aktivsti SDA su izre?irani i sprovedeni iz kuhinje Rasima Ljajica.

Sramno je od SDP-a da dok niihov šef sedi u Vladi Vojislava Koštunice kao ministar, oni u Novom Pazaru stranku premijera Koštunice nazivaju fašistickom normalno bi bilo da njihov predsjednik da ostavku na mjesto ministra u Vladi Vojislava Koštunice." rekao je Škrijelj, u svom obracanju medijima.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP