Učitavanje sajta

Vijesti

Predstavnici BNV-a na radnom sastanku sa Dačićem

Predstavnici BNV-a na radnom sastanku sa Dačićem

Beograd, 16. oktobar 2015. godine - Danas je u Ministarstvu spoljnih poslova održan radni sastanak koji je, sa predstavnicima nacionalnih vijeća, organizovao ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić.

U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća na radnom sastanku je učestvovao Enis Imamović, narodni poslanik.

Imamović je iznio stav da bošnjački narod u Srbiji preko Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao najvišeg predstavničkog tijela i preko svojih legitimnih predstavnika u Parlamentu već decenijama pokušava da sva svoja pitanja riješi u okviru institucija sistema države.

S’ tim u vezi on je naglasio da je neophodno da država Srbija, Vlada i sve institucije sa svoje strane pokažu puno poštovanje za odluke Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao i za prijedloge koje daju legitini predstavnici Bošnjaka u cilju što efikasnijeg pregovaranja, pogotovo u oblastima poglavlja 23 i 24 preptpristunih pregovora.

“Mi dajemo svoj puni doprinos procesu evropskih integracija i želimo da pomognemo Srbiji u otklanjanju svih prepreka na njenom putu ka Evropskoj uniji, ali to nećemo raditi tako što ćemo odustajati od prava koja pripadaju Bošnjacima i tako što ćemo činiti štetu interesima Bošnačkog naroda u Srbiji”.

“Bošnjaci su autohton narod u Sandžaku i pitanje Bošnjaka je unutrašnje pitanje u nadlježnosti države Srbije, medjutim mi imamo trend da država i državni organi ne poštuju ono što Bošnjacima daju Ustav i zakoni Srbije” i podsjetio da do danas niko nije kažnjen neko ko prema Bošnjacima ne poštuje zakon.

Imamović je istakao da zakoni koji se tiču prava nacionalnih manjina nemaju nijednu kaznenu odredbu za one koji ih krše i podsjetio na slučaj sa izmjenom zakona o udžbenicima kada je ministar obrazovanja Verbić izabrao da prekrši Zakon o nacionalnim manjinama i nacionalnim savjetim, upravo zbog nedostatka kaznenih odredbi.

On je upozorio na činjenicu da se u zakonima Srbije uvodi praksa da se prava manjinama daju jednim zakonom, a oduzimaju već sljedecim. Kao rješenje je naglasio neopohodno donošenje krovnog zakona o manjinama kojim bi jasno definisali položaj i prava pripadnika svih naroda, kao i sve oblasti od znacaja za njih.

“Pored ovog krovnog zakona sa njim je neophodno i sinhornizovati ostale zakone koji se tiču nacionalnih zajednica, a s’ obzirom da smo usli i u process razgovora oko promjene Ustava i politickog sistema usaglasiti ih i sa ovim aktima”.

Govoreći o pitanju finansiranja Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Imamović je upozorio na činjenicu da “Vlada i Ministarstva tolerišu kršenje zakona od strane gradske uprave Novog Pazara koja već godinama unazad ne izdvaja ni jedan jedini dinar za rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća, iako je to grad u kome živi preko 80% Bošnjaka”.

Neshvatljivo je da Ministarstvo državne uprave izbjegava da izvrši upravni nadzor nad odlukama Grada Novog Pazara i da na taj način tolerišu bezakonje i pored činjenice da je i Zaštitnik gradjana Saša Janković izdao preporuku da se ispravi to kršenje zakona o finansiranju.

U oblasti obrazovanja je zabrinjavajuća činjenica da se dozvoljava grubo kršenje Ustava i zakona, pa čak i zaključka koju je na prijedlog tadašnjeg manjinskog ministra Dr Sulejmana Ugljanina, Vlada usvojila 1. Novembra 2013. godine. 

Iako je u ovom Zaključku Vlade određen I jasan program mjera za obrazovanje Bošnjaka, danas direktorima škola dozvoljava da suspenduju odluke Vlade, pa se postavlja pitanja da li je to director škole jači od Vlade ili ipak uživa zaštitu Vlade u kršenju prava Bošnjaka.

“Bošnjačko nacionalno vijeće i koordinacija nacionalnih savjeta uputili odluku i zahtjev da se iz privatizacije izuzmu mediji koji su proglašeni od izuzetnog značaja za manjine, medjutim ni ova kao ni mnoge druge odluke nisu uvažene niti ispoštovane, a tako je i sa svim odlukama koje donose nacionalna vijeća” upozorio je Imamović, podsjetivši da je Regionalna televizija Novi Pazar, privatizovana uz brojna kršenja zakona i mahinacije i to u toku sastanka predstavnika BNV sa Ministrom Tasovcem na tu temu.

Imamović je pozvao ministra Dačića da u cilju adekvatnog rješavanja svih manjinskih pitanja, on lično utiče na to da Vlada i državni organi i institucije poštuju odluke i prijedloge legitimnih organa, institucija i manjinskih narodnih poslanika kao ovlašćenih predstavnika naroda.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP