https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Zajednički zaključci sa Seminara u Evropskom Parlamentu - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Zajednički zaključci sa Seminara u Evropskom Parlamentu

Zajednički zaključci sa Seminara u Evropskom Parlamentu

Zajednički zaključci sa Seminara u Evropskom Parlamentu

Zajednički zaključci sa Seminara u Evropskom Parlamentu „Izazovi i mogućnosti za Nacionalne manjine u Srbiji“ predsjednika nacionalnih vijeća Rumunske, Slovačke, Hrvatske, Albanske, Madjarske, Bugarske, Bošnjačke, Makedonske i Romske manjine u Srbiji.

Seminar U Evropskom parlamentu, Brisel

„Izazovi i mogućnosti za Nacionalne manjine u Srbiji“

30. septembar 2015. godine 14:30 do 16:30

1. Dobrodošlica i uvodne napomene:

Gosp. Marian Jan Marinesku, član Evropskog Parlamenta, potpredsjednik EPP grupe.

2. Razmjena mišljenja sa članovima Nacionalnih savjeta Rumunske, Slovačke, Hrvatske, Albanske, Madjarske, Bugarske, Bošnjačke, Makedonske i Romske manjine u Srbiji.

Zaključci:

  1. Zapaža da je načinjen pomak od strane Srbije u odnosu na prava nacionalnih manjina i vladavinu prava; naglašava da je potrebno preduzeti dalje korake na putu prema punopravnom članstvu u EU.
  2. Iznova naglašava neophodnost promjene Ustava i usvajanje novog krovnog Zakona o manjinama.
  3. Smatra da sve manjine moraju biti zastupljene u Parlamentu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i jedinicama lokalne samouprave.
  4. Podvlači da se treba uzeti u obzir zastupljenost manjina na izborima za lokalne vlasti i u državnim institucijama; zatim, predstavnici nacionalnih manjina trebaju imati pravo odlučivanja u vezi sa usvajanjem novih nacionalnih zakona, naročito onih koji se tiču prava nacionalnih manjina.
  5. Poziva Vladu Republike Srbije preduzme mjere u vezi sa restitucijom oduzete imovine.
  6. Iznova naglašava potrebu da se poboljša implementacija pravnog okvira o zaštiti manjina naročito u oblasti obrazovanja, upotrebe jezika, vjerske službe, informisanja, kulture i adekvatnog učešća nacionalnih manjina u državnim organima.
  7.  Smatra da se pristup informisanju na maternjem jeziku mora poboljšati preko medija koji se finansiraju sa državnog, regionalnog i lokalnog nivoa; poziva Vladu da izuzme iz privatizacije medije koji su proglašeni od izuzetnog značaja za manjine i da obezbijedi održivo finansiranje;
  8. Očekuje budući Akcioni plan za manjine kao dio Pristupnog procesa.

 

Nataša Tošić, član Rumunskog nacionalnog vijeća, predstavnik Presjednika Danijela Petrovića

Jarmila Čendić, član Slovakčkog nacionalnog vijeća

Slaven Bačić, Presjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća

Jonuz Musliu, Predjsednik Albanskog nacionalnog vijeća

Dr. Sulejman Ugljanin, Predsjednik Bošnjačkog naciolnalnog vijeća

Jane Hajnal, Predsjednik Madjarskog nacionalnog vijeća

Borče Veličkovski, Predsjednik Makedonskog nacionalnog vijeća

Stefan Stojkov, Zamjenik Predsjednika Bugarskog nacinalnog vijeća

Vitomir Mihajlović, Predsjednik Romskog nacionalnog vijeća

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37