Učitavanje sajta

Vijesti

Konstituisan Izvršni odbor ogranka SDA Sandžaka Novi Pazar

Konstituisan Izvršni odbor ogranka SDA Sandžaka Novi Pazar

Održana je Konstitutivna sjednica Izvršnog odbora ogranka SDA Sandžaka u Novom Pazaru kojom je predsjedavao predsjednik odbora Doc. Fahro Zatrić, dip. ing. arhitekture.

Za sekretara Izvršnog odbora ogranka, na prijedlog predsjednika, izabran Esad Fazlić master elektrotehnike–računarstva.

Izvršni odbor ogranka SDA Sandžaka u Novom Pazaru čine visoko obrazovani stručnjaci sa velikim ugledom u Sandžaku.

− Doc. Fahro Zatrić, dipl.ing. arhitekture
− Prof. Dr Hasim Mekić, univerzitetski profesor
− Ifeta Radončić, dipl.ecc
− Rešad Ugljanin, dipl.ekonomista
− Selma Pluncević, dipl.pravnik
− Alan Karaahmetović, optometrista-optičar
− Omer Hadžitahirović, dipl. ing. hidrogradnje
− Enes Delić, privatni preduzetnik
− Safet Bronja, mašinski inženjer
− Prof. Dr. Bahrija Kačar, univerzitetski profesor
− Sabahudin Ramović, ing. drumskog saobraćaja
− Đurđa Ahmetović, dipl.pravnik
− Elma Zeković, dipl. pravnik
− Hidaet Lukač, dipl. ing. građ
− Enes Šehović, dipl.ecc
− Esmir Muratović, dipl.ecc
− Nafilj Sejdović, dipl.ecc
− Dr. Mersudin Salihović, doktor stomatologije
− Esad Fazlić, master elektrotehnike –računarstva
− Emir Brunčević, profesor fizičkog vaspitanja
− Aldin Zoranić, profesor fizičkog vaspitanja

Izvršni odbor je utvrdio i prijedloge za potpredsjednike gradskog odbora Novog Pazara, imenovani su Rešad Ugljanin, dipl. ekonomista i Sabahudin Ramović, ing. drumskog saobraćaja.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP