Učitavanje sajta

Vijesti

Lista za Sand?ak samostalno u Narodnoj Skup?tini Republike Srbije

Lista za Sand?ak samostalno u Narodnoj Skup?tini Republike Srbije

Na pocetku ?elim da demantujem sve izjave i ?pekulacije, koje ovih dana mo?emo da cujemo od predstavnika politickih stranaka iz Koalicije Ljajic-?e?elj-Muric, a koje se ticu daljeg rada poslanika Koalicije Lista za Sand?ak u Narodnoj Skup?tini R Srbije. Najobicnija je la? i dezinformacija da su gospodin Omeragic i gospodin D?ud?evic pre?li iz redova DS u tabor DSS. Na?i poslanici nisu nikada bili poslanici DS vec su sa jo? nekoliko stranaka zajedno i?li na izbornu listu (DC, GSS, SDU?) i sa osvojenim glasovima u Sand?aku, pored dva mandata koja su pripala Koaliciji Lista za Sand?ak, donijeli jo? dva poslanicka mjesta DS. Mi smo sa DS-om dogovorili da ce mo u parlamentu uvijek glasati u skladu sa politikom Koalicije Lista za Sand?ak i gradjana ove regije. I samoj odluci, da na?i poslanici ubudu?e nastupaju samostalno u Parlamentu R Srbije, prethodili su razgovori i dogovor sa predsjednikom R Srbije i DS gospodinom Borisom Tadicem. O tome najbolje svedoce i izjave visokih funkcionera DS koji su izjavili :?da ce na ovaj nacin poslanici Liste za Sand?ak na bolji i kvalitetniji nacin zastupati interese gradjana ove regije??. Mi sa DS imamo korektne i izuzetno dobre odnose jer i mi i DS smo prirodni saveznici i mi cemo kao jedna regionalna stranka uvijek saradjivati sa strankama koje su dr?avotvorne a DS je takva stranka. Interesantno je da oni koji su nas 2003 pred parlamentarne izbore napadali ?to smo napravili savez sa DS i govorili kako smo se utopili u tu stranku, kako necemo zastupati interese Sand?aka i slicno sada nas napadaju ?to smo samostalni i ?to smo uspostavili dobre odnose sa predstavnicima Vlade. To najbolje govori o njima samim. Isto tako jedna velika je la? da su poslanici Koalicije pre?li u redove DSS. To je jo? jedan poku?aj, onih stranaka koje su pred potpunim politickim i kadrovskim slomom, zbog otvorene saradnje i Koalicije sa strankom Ha?kog optu?enika Vojislava ?e?elja. Na?a Koalicija i na?i poslanici saradjuju sa vladom R Srbije nastupajuci sa aspekta lokalnih samouprava kao i da je interes svih gradjana u ovoj zemlji, pa tako i interes gradjana na?e regije je ?to br?i ulazak u Evropsku uniju i otpocinjanje ragovora o ulaku na?e zemlje u EU na vrijeme. To se mo?e desiti samo ako se stvore uslovi da se u parlamentu R Srbije izglasaju svi potrebni proevropski i reformski zakoni za koje ce poslanici Liste za Sand?ak uvijek glasati. Ono ?to je takodje bitno za gradjane Novog Pazara je cinjenica da ova Vlada R Srbije je vi?e ulo?ila u ovaj kraj nego sve Vlade u posljednih 15-20 godina. Podsjeticu na?e gradjane da sa resornim Ministarstvima u Vladi radimo na izgradnji kapitalnih projekata, vrijednih desetak miliona eura, kao ?to su : - izgradnja puta Novi Pazar-Golija rekomstrukcija puta Novi Pazar-Tutin izgradnja sportskih terena(za male sportove) finansiranje zavr?etka radova na Sportskoj hali pocetak izgradnje zaobilaznice izgradnja i rekonstrukcija putnog pravca Kraljevo-Novi Pazar,koji je od vitalnog znacaja za sve gradjane a prvenstveno za na?e auto-prevoznike i transportere izgradnja i rekonstrukcija putnog pravca Nova Varo?-Prijepolje a takodje smo dogovorili i smanjenje carinskih stopa za uvoz d?insa, a po prvi put ove godine ova Vlada je finansijski stala iza manifestacije ?Sand?ackih igara?, rekao je Nermin Bejtovic, generalni sekretar Koalicije "Lista za Sandzak".
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP