Učitavanje sajta

Vijesti

Direktori odbili da ucestvuju u organizaciji 42. Sand?ackih igara

Direktori odbili da ucestvuju u organizaciji 42. Sand?ackih igara

Op?tina Novi Pazar obavje?tava gradane da su direktori javnih preduzeca i ustanova i to: Nihad Bi?evac - direktor Sportskog saveza Novi Pazar, ceho Nik?ic-direktor Javnog komunalnog preduzeca ?Cistoca?, Mensur Hamidovic - direktor Sportskog centra, Fahrudin Elmazbegovic - direktor Zavoda za urbanizam, Ramiz Paljevac- direktor Javnog komunalnog preduzeca ?Vodovod i kanalizacija? i Re?ad Hod?ic - direktor Doma kulture zloupotrebili slu?bena ovla?cenja i odbili da obavljaju zakonom predvidene poslove. Navedeni direktori odbili su prijedlog predsjednika op?tine da ucestvuju u organizaciji predstojecih 42. Sand?ackih igara koje ce se odr?ati u Novom Pazaru od 28. do 31. jula 2005. godine. Direktor Zavoda za urbanizam Fahrudin Elmazbegovic odbio je zahtjev glavnog arhitekte op?tine Novi Pazar Fahra Zatrica da radi na pripremanju sportskih terena za Sand?acke igre. Direktor Sportskog centra Mensur Hamidovic je poku?ao dana 21. 07. 2005. godine da sprijeci radnike preduzeca ?AD Put-Novi Pazar? da rade na pripremi sportskih terena za Sand?acke igre. Direktor Doma kulture Re?ad Hod?ic odbio je da stavi na raspolaganje objekte koji su potrebni radi odr?avanja kulturnih aktivnosti tokom igara. Povodom zloupotrebe slu?benih ovla?cenja i odbijanja da rade zakonom predvidene poslove protiv navedenih lica bice pokrenut zakonski postupak. Op?tina Novi Pazar obavje?tava gradane da ovakvim pona?anjem pomenutih lica nece biti dovedeno u pitanje odr?avanje 42. Sand?ackih igara.
Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP