Učitavanje sajta

Vijesti

Nezakonit rad Skup?tine op?tine Novi Pazar se i dalje nastavlja

Nezakonit rad Skup?tine op?tine Novi Pazar se i dalje nastavlja

Posljednja sjednica Skup?tine op?tine Novi Pazar, koja je odr?ana 30.06.2005. godine. uostalom, kao i sve predhodne, protekla je u znaku dono?enja nezakonitih odluka, samovolje predsjednika skup?tine, a sve po diktatu Srpske radikalne stranke. Odbornici Koalicije ?Lista za Sand?ak? u skup?tini op?tine Novi Pazar nisu prisustvovali ovoj sjednici, jer kako su istakli u svom obracanju medijima: ?Ne ?ele ucestvovati u radu Skup?tine gdje Srpska radikalna stranka, sa svoja cetiri odbornika, vodi glavnu rijec i kojom predsjedava covjek sa najmanjim izbornim legitimitetom.? Odluka o izmenama i dopunama Statuta op?tine Novi Pazar je protiv zakonita i u najmanju ruku, nemoralna, jer je done?ena sa samo 24 odbornika od 47 koliko broji lokalni parlament u na?em gradu. Ovlascenja i du?nosti Skup?tine op?tine i predsjednika op?tine su jasno definisana Zakonom o lokalnoj samoupravi o cemu govore clanovi 30, 31, 32, 36, 40, 41 ovog zakona. Nedopustivo je da je Skup?tina op?tine Novi Pazar, tacnije deo kojim rukovodi Srpska radikalna stranka, juce protiv zakonito sebi dodjelila, to jest poku?ala da ovla?cena predsjednika op?tine, koja su mu Zakonom o lokalnoj samoupravi zagarantovana, prigrabi za sebe i tim cinom jasno pokazala da na svaki nacin i po svaku cenu ?eli da blokira rad op?tine i opstrui?e rad predsjednika op?tine. Sve ove odluke, odbornicki klub Koalicije ?Lista za Sand?ak? u lokalnom parlamentu Novog Pazara, ce osporiti i zatra?iti za?titu zakonitosti od svih nadle?nih sudova i institucija u ovoj zemlji.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP