Učitavanje sajta

Vijesti

?Veoma va?ne i znacajne posjete za sve gradane Novog Pazara i regije Sand?ak?

?Veoma va?ne i znacajne posjete za sve gradane Novog Pazara i regije Sand?ak?

Generalni sekretar Koalicije ?Lista za Sand?ak? Nermin Bejtovic na dana?njoj press konferenciji pozitivno ocenio sastanak Kongresa Lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, Komiteta regiona Uvropske Unije i Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope posjetu predstavnika ambasade Sjedinjenih americkih dr?ava predsjedniku optine Novi Pazar, te se osvrnuo na reagovanja poslije sastanaka asocijacija gradonacelnika i predsjednika op?tina odr?an u Novom Pazaru. Pod pokroviteljstvom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, Komiteta regiona Evropske Unije i Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope, juce je odr?ana medunarodna konferencija na temu ?Uloga lokalnih i regionalnih vlasti u procesu ucvr?civanja demokratije na zapadnom Balkanu?. Na ovoj konferenciji ispred regiona Sand?ak ucestvovao predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin i narodni poslanik Bajram Omeragic. Na ovom va?nom skupu pored predstavnika regiona Sand?ak ucestvovali su i : ?ovani Di Stasi-predsjednik kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, Fabricio Barbaso-Generalni direktor Evropske komisije, ?an-Danijel Beler? direktor Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope, Albert Bore-zamjenik predsjednika Komiteta regiona Evrope kao i predstavnici mnogih regija i regiona iz Evrope. Jedan od govornika na ovom veoma va?nom skupu bio je i predsjednik op?tine Novi Pazar, dr Sulejman Ugljanin. Novi Pazar i regija Sand?ak ponudili su domacinstvo za jedan od sljedecih ovakvih skupova. ?elim u ime Koalicije Lista za Sand?ak da pozdravim dana?nju posjetu predstavnika ambasade Sjedinjenih americkih dr?ava i istaknem da je to veoma va?na i znacajna posjeta za sve gradane Novog Pazara. U posjeti predsjedniku op?tine Novi Pazar, dr Sulejmanu Ugljaninu, danas je bila delegacija ambasade SAD koju su cinili politicki savjetnik ove ambasade gospodin RAJAN LIONG i clan politickog odjeljenja ambasade gospodin DENIS IBISBEGOVIC. Razgovarano je o unapredenju saradnje izmedu op?tine Novi Payar i ambasade SAD kao i o uvecanju donacija i druge pomoci Americke vlade gradanima Novog Pazara i ove regije. Nedavna posjeta predstavnika Vlade R Srbije Novom Pazaru kao i sastanak pedesetak predsjednika op?tina i gradonacelnika koji je odra?an u Novom Pazaru, ocenjeni su kao veoma dobri, a posebno posjeta predstavnika republicke vlade i promena odnosa vlade prema ovoj regiji koja je dugi niz godina bila zapostavljena. Pozitivna reagovanja na nedavni skup u Novom Pazaru, gradonacelnika i predsjednika op?tina pristi?u svaki dan i u op?tinu Novi Pazar i Koaliciju Novi Pazar se pokazao kao veoma dobar domacin a zadovoljstvo i va?nost ovog skupa najbolje potrvduju svakodnevne prijave za uce?ce na Sandzackim igrama, gde se vec prijavili preko trideset op?tina ucesnika skupa u Novom Pazaru medu kojima su i Kragujevac i Ni?.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP