https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Kvalitetnije i brže aplicirati za međunarodne projekte - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Kvalitetnije i brže aplicirati za međunarodne projekte

Kvalitetnije i brže aplicirati za međunarodne projekte

Kvalitetnije i brže aplicirati za međunarodne projekte

“Kako kvalitetno aplicirati projekte kod međunarodnih fondova, kako postati konkurentan u odnosu na ostale gradove u okruženju”, teme su edukativnog sastanka koji je organizovao Gradski ogranak SDA Sandžaka Novi Pazar za predstavnike svojih odbora.

“Mladi ljudi koji su u vlasti, imaju priliku da od iskusnih predavača dobiju informacije o izradi projekata i načinu aplciranja. Želja nam je da grad Novi Pazar i opštine Tutin i Sjenica, ali i Priboj i Nova Varoš, budu spremne da apliciraju i realizuju mnoge projekte. Naš je cilj da preko resornih odbora SDA Sandžaka i svih onih koji u ime SDA Sandžaka obnšaju određene funkcije u lokalnim samoupravama, damo svoj doprinos, na način što ćemo ih obučiti da što kvalitetnije obavljaju svoj posao, kako bi doprinjeli razvoju naše zajednice. Ja se nadam da ćemo na taj način obezbjediti dodatna sredstva i tako rasteretiti restriktivan budžet Novog Pazara, smanjiti namete na budžet, kako bi sredstva mogli da opredelimo za druge svrhe”, rekao je Sekretar Gradskog ogranka SDA Sandžaka Novi Pazar Ahmedin Šrijelj.

Menadžer za projekte, Nikola Mikašinović, predstavnicima odbora SDA Sandžaka predstavio je najkraći put od apliciranja do realizacije projekata, po principu “korak po korak”.

“Vrlo je važno da se relevantni predstavnici opština upoznaju sa mogućnostima za finansiranje različitih aktivnosti međunarodnih i domaćih donatora. Oni su dobili listu donatora koji su otvoreni za finansiranje određenih aktivnosti.”- rekao je Mikašinović.

“Na seminaru su predstavljeni pristupni fondovi Evropske unije i domaćih organizacija, a na nama je da na najbolji mogući način iskoristimo ta sredstva”- rekao je Haris Imamović član Asocijacija Mladih.

Potsećamo u okviru SDA Sandžaka organizovani su odbori koji imaju za cilj i unapređenje rada lokalnih vlasti, a sve u cilju podizanja kvaliteta života građana. Realizacija pomenutih projekata jedan je od ciljeva rada odbora Stranke od čega će korist imati svi građani ove regije.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37