Učitavanje sajta

Vijesti

Omeragic: "Auto-put preko Pe?tera jeftiniji"

Omeragic: "Auto-put preko Pe?tera jeftiniji"

Trasa buduceg auto-puta, koji ce Beograd povezivati sa morem, treba da ide preko Pe?tera, a ne, kako neki predla?u, preko U?ica i Zlatibora. Kako se bli?i vreme konacne odluke, ima sve vi?e argumenata za pe?tersku varijantu Auto-puta i da ce najvjerovatnije Evropska unija lobirati za tu trasu jer povezuje Crnu Goru, Sand?ak i Srbiju ? ka?e Bajram Omeragic, narodni poslanik Koalicije ?Lista za Sand?ak? u republickom parlamentu. Trasa preko Pe?terska visoravni kraca je za 42 kilometra od ?u?icke?, povoljnija je i jeftinija, jer na njoj nema ni tunela ni mostova. Ocekujemo podr?ku Evropske unije, jer ce njihove banke najvjerovatnije finansirati radove, a neke kompanije sa zapada dobice i koncesije za izgradnju ove saobracajnice. Upozorili smo Evropsku uniju da je samo most kod Be?ke u Vojvodini ko?tao oko 70 miliona dolara, a da na ?u?ickoj? varijanti potrebno je izgraditi najmanje 10-15 slicnih mostova i vi?e tunela. Prolazak modernog auto-puta pored Sjenice, a u blizini Ivanjice, ucinio bi dostupnim cjeloj Evropi ogromne prirodne, poljoprivredne (proizvodnja zdrave hrane) i turisticke potencijale na Pe?teru i Goliji, koja je progla?ena za prirodni rezervat biosfere pod za?titom UNESKO-a, te je najavio ponovno pokretanje inicijative da i Novi Pazar dobije ?eljeznicu, tacnije za izgradnju davno planiranog kraka pruge Ra?ka ? Novi Pazar, koja ne bi mnogo ko?tala, jer je rijec o samo 20 kilometara koloseka ? rekao je gospodin Omeragic. Predsjednik op?tine Tutin ?emsudin Kucevic nagla?ava da je upravo zbog bespuca ovaj kraj medu najsiroma?nijima u Srbiji i da zbog lo?ih puteva i siroma?tva hiljade ?itelja Pe?terske visoravni je na privremenom radu u inostranstvu.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP