Učitavanje sajta

Vijesti

Do?lo do pobolj?anja odnosa izmedu Republickih institucija koje djeluju u Novom Pazaru i lokalne ...

Do?lo do pobolj?anja odnosa izmedu Republickih institucija koje djeluju u Novom Pazaru i lokalne samouprave

Do?lo do pobolj?anja odnosa izmedu Republickih institucija koje djeluju u Novom Pazaru i lokalne samouprave

Predsjednik op?tine Novi Pazar i predsjednik Stranke Demokratske Akcije Sand?aka dr Sulejman Ugljanin, je na svojoj redovnoj press konferenciji rekao da nakon posjete ministara unutra?njih poslova Dragana Jocica i ministra kapitalnih investicija Velimira Ilica, do?lo je do pobolj?anja odnosa izmedu Republickih institucija koje djeluju u Novom Pazaru i lokalne samouprave. On je pored ostalog istakao da ce se narednih dana stvoriti uslovi da se u Novom Pazaru sportske manifestacije odr?avaju bez problema i najavio ukidanje kazne koju je fudbalskom drugoliga?u iz Novog Pazara izrekao Slobodan Pajovic, disciplinski sudija Druge fudbalske Lige, ?to je rezultat sastanka sa predsjednikom Fudbalskog Saveza Srbije koji je prethodnih dana posjetio op?tinu Novi Pazar. Kao ?to ste obavje?teni tokom pro?lih mjeseci imali smo kao lokalna samouprava dosta problema u odnosima sa republickih organima koje djeluju u op?tini. Kao ?to znate ja sam prije 20-ak dana napisao pismo predsjedniku Vlade Republike Srbije gospodinu Ko?tunici u kome sam mu ukazao na probleme u odnosima izmedu javnih preduzeca i ustanova, institucija Republike koje djeluju u op?tini Novi Pazar i lokalne samouprave. Kao ?to ste vidjeli pro?lih dana smo imali ovdje posjetu visokih zvanicnika na?e Republike. Prvo nas je posjetilo citavo rukovodstvo Fudbalskog saveza na celu sa gospodinom Terzicem, a nakon toga su nas posjetili i Ministar za kapitalne investicije u republickoj Vladi gospodin Velimir Ilic i ministar unutra?njih poslova Republike gospodin Dragan Jocic. Imali ste prilike da cujete njihove izjave, a ja mogu samo kratko da vam ka?em da sam kao predsjednik op?tine vrlo zadovoljan zbog promjene situacije u citavim odnosima republickih organa prema lokalnoj samoupravi, ne samo u na?em gradu nego uop?te u zemlji. Poznato Vam je da smo se 16. maja u Jagodini dogovorili da se sastanak predsjednika op?tina, Asocijacije predsjednika op?tina i gradova koja djeluje u okviru stalne konferencije gradova odr?i 16. ovog mjeseca u Novom Pazaru. Ja sam na tu sjednicu pozvao 66 predsjednika op?tina i gradova i dva gradonacelnika Ni?a i Kragujevca. To je vec kao ?to vidite jedan korak naprijed. Drugi korak nakon toga, nakon sazivanja te konferencije je i posjeta rukovodstva FSS i dvojice ministara iz Republicke Vlade. To su neke novosti, kao rezultat tih posjeta imacemo promjene u dosada?njim odnosima, i kao ?to ste culi, odluka o kazni FS protiv FK ?Novi Pazar? je na razmatranju da se ukine. Ja sam uzeo obavezu da u dogovoru sa republickim organima vlasti u Pazaru ovdje, sacinimo projekat, program aktivnosti kako cemo da obezbjedimo da na stadionu u Novom Pazaru mogu gledaoci da posmatraju utakmice, da svaki roditelj mo?e bezbjedno da po?alje svoje dijete da gleda utakmicu i da se dijete bezbjedno vrati kuci. Na? stav je da fudbaleri budu na terenu, publika na tribinama, a delikventi i nasilnici izvan stadiona, odnosno iza re?etaka. To je stav. Moramo u na?em gradu da zavedemo red. Sa druge strane culi ste izjavu Ministra Jocica, da ce ministarstvo da pru?i maksimalnu podr?ku predsjedniku op?tine, koji je odgovoran kao covjek sa najvecim izbornim legitimitetom u gradu, u uspostavljanju javnog reda i mira na cijeloj teritoriji op?tine. ?to se tice kapitalnih investicija, u dogovoru sa gospodinom Ilicem, vec krecemo u realizaciju izrade zaobilaznice oko Novog Pazara. U vezi stim, u pojedinim gradskim dijelovima kuda bi trebala da prodje zaobilaznica ne postoji nikakva infrastruktura, ni vodovodna mre?a, ni kanalizaciona, ni elektro, niti telefonska mre?a i to treba sad da uradimo. Po?to je infrastruktura veoma bitna, na? stav je da, dok se ona ne izgradi necemo asfaltirati zaobilaznicu. Takode smo se dogovorili da se malo pobolj?a infrastruktura u mjestu De?eva, u tom prigradskom naselju i Ministar Ilic je odvojio odmah 10 000 000 dinara za izradnju komunalne infrastrukture. Takode smo postigli dogovor o izgradnji asfalta na dijelu puta do planinarskog doma na Goliji. To su neke stvari kao ?to vidite, vrlo dobre, pozitivne i to ce na najbolji moguci nacin da vrati harmoniju u na?oj zemlji, i povjerenje gradanima i u njihovu izbornu volju, znaci kad su glasali za nekoga taj neko mora da ima mogucnost da im pru?i ono ?to je njima potrebno, a i da vrate povjerenje u Republicke organe. To je ne?to novo, ne?to dobro i ocekujem da cemo u narednom periodu imati pobolj?anje uslova ?ivota na svim poljima u na?em gradu. Novinar, Slavka Bakracevic-Radio Novi Pazar Pitanje: Da li je tema razgovora sa ministrom Jocicem bila i Va? aktuelni zahtjev o smjeni nacelnika SUP-a u Novom Pazaru. Ovdje je bila kljucna stvar da se uspostavi dobra saradnja izmedu predsjednika op?tine kao izvr?nog organa u op?tini i Republickih organa koji djeluju u na?em gradu. Ne samo Ministarstvo za kapitalne investicije i policija nego svih ministarstava i u narednom periodu ocekujemo dolazak jo? izvesnog broja ministara: ministra pravde, ministra lokalne samouprave, i drugih ljudi. Ja nisam tra?io od njih da uticem na njihovu kadrovsku politiku, ja sam tra?io da njihovi kadrovi rade po zakonu i da po?tuju zakon, da ne kr?e zakon i oni su mi obecali da u buducem njihovom radu, njihovi predstavnici ce raditi po zakonu, a oni koji ne rade po zakonu, oni ce biti u dogovoru sa predsjednikom op?tine rasporedeni na druga mjesta ili smijenjeni. Nece moci vi?e pored na?e ?ive policije da neko prijeti odbornicima, da ucjenjuje odbornike i da im zavrce ruku da dodu na skup?tinu da glasaju protiv njihove volje. To vi?e nece moci, to ?elim da obavjestim vas novinare a i odbornike koji su imali takvu situaciju. I svi drugi ljudi koji su dosad bili ?rtve nasilja, moci ce da se obrate ili nacelniku policije ili predsjedniku svoje op?tine, to da znate. Od dana kada su ministri bili ovdje, mijenja se stvar. Gradani ce imati kome da se ?ale, ili policiji ili covjeku koga su oni izabrali da zastupa njihove interese. Znaci mijenjamo stvari u na?em gradu.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP