Učitavanje sajta

Vijesti

Održana Koordinacija SDA u Skoplju

Održana Koordinacija SDA u Skoplju

Održana Koordinacija SDA u Skoplju

U povodu obilježavanja 20 godina postojanja i rada SDA Republike Makedonije, juče je u Skoplju održan sastanak Koordinacije SDA bivših jugoslovenskih republika na kojem su učestvovali predstavnici SDA Bosne i Hercegovine, SDA Sandžaka, SDA Republike Hrvatske, SDA Kosova, Bošnjačke stranke Crne Gore i domaćina, SDA Makedonije.


Delegaciju SDA Sandžaka činili su generalni sekretar Fuad Baćićanin i članovi Izvršnog odbora Gradskog odbora Novi Pazar Mirsad Ikić i Haris Gegić.


Istaknuto je da je SDA zasigurno jedina stranka na području bivše Jugoslavije koja u tim zemljama, nastalim raspadom bivše države ima svoje predstavnike, kako u izvršnima tako i u zakonodavnim tijelima i organima.

Konstatovano je da se radi o respektabilnoj političkoj snazi koja može uticati na procese i društveno-politička kretanja i dešavanja u svim tim državama.

"Postoje mnogi pojedinci i stranke koji razjedinjuju, a mi ćemo ovdje isključivo pričati o jedinstvu i povezivanju, i među Bošnjacima na svim ovim prostorima gdje postoji SDA i među državama u kojima djeluje SDA. SDA je to kadra učiniti jer gdje god djeluje ima svoje legitimne predstavnike u vlasti", rekao je, između ostalog, obraćajući se skupu generalni sekretar Stranke demokratske akcije Sandžaka Fuad Baćićanin.


Nakon izlaganja predstavnika SDA zemalja ex-Jugoslavije u kojima su prisutne upoznali sa društveno-političkim prilikama u njihovim zemljama, posebno se osvrčući na procese aktuelnog popisa stanovništva, implementacije ustavom zagarantovanih prava i obaveza vladajućih koalicija te generalno činjeničnim stanjem u vezi sa prihvatanjem bošnjačkih zajednica od strane državnih, vladajućih struktura i većinskog stanovništva u njihovim državama, na sjednici su usvojeni slijedeći Zaključci:

- Bošnjacima Republike Slovenije pružiti neophodnu pomoć u pravcu aktiviranja Stranke demokratske akcije Republike Slovenije,
- daje se puna podrška (manjinskim) listama, na kojima se u izbornim procesima država nalazi SDA (izbori u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji),
- izražava se zabrinutost zbog neformiranja Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji kao i snažno podržavaju napori ka formiranju jedinstvene Islamske zajednice u Srbiji,
- daje se podrška zahtjevima SDA Kosova u pravcu decentralizacije i formiranja općina Rečane, Vitomirice i Gora,
- osuđuju se manipulacije u procesima popisa stanovništva u bivšim jugoslovenskim republikama kroz upotrebe nepostojećih etničkih pojmova, koji a priori usporavaju bošnjačko nacionalno buđenje (Muslimani, građani te zemlje muslimanske vjere/islamske vjeroispovjesti itd.) i na taj način, između ostalog sprečavaju implementaciju ustavom zagarantovanih prava i obaveza, kao i umanjuju njihova etnička prava,
- pozdravlja se uvođenje Bošnjaka i Bosanskog jezika u ustave država (ustavne kategorije),
- Koordinacija SDA se obavezuje da će u narednom periodu pojačati angažman na postizanju većeg jedinstva i zajedničkog rada/djelovanja Bošnjaka u ovim zemljama i dijaspori, čija je važnost i aktivno učešće u izbornom procesu u svim državama Koordinacije od neprocjenjivog značaja,
- insistirati na adekvatnom kažnjavanju svih počinilaca zločina nad Bošnjacima u Crnoj Gori i Srbiji,
- obavezuje se da će aktivno raditi na daljnjoj afirmaciji bosanskog jezika i kulture u svim društveno-političkim sferama života i
- da će sljedeći sastanak Koordinacije biti održan u Hrvatskoj.

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP