Učitavanje sajta

Vijesti

Bosanski jezik izbačen iz sistema MUP-a Srbije

Bosanski jezik izbačen iz sistema MUP-a Srbije

Predsjednik Stranke demokratske akcije Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin je na današnjoj Press konferenciji upoznao javnost sa činjenicom, da je Bošnjacima u Srbiji onemogućeno ostvarivanje prava na lična dokumenta na bosanskom jeziku i latiničnom pismu.

Tekst Press konferencije predsjednika Stranke prenosimo u cjelosti:

"Prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu lične karte, utvrdili smo, sljedeće činjenice:

Prilikom podnošenja zahtjeva za izradu ličnih dokumenata, u MUP Srbije, u sistemu za unos podataka, u ponudi jezika za izdavanje ličnih dokumenata, ne postoji bosanski jezik i latinično pismo.

Zbog toga obrazac u koji se unose podaci o jeziku i pismu ne prihvata bosanski jezik.

Iz tih razloga Bošnjaci ne mogu da podnesu zahtjev za lična dokumenta na  bosanskom jeziku i latinici, iako član 9. Zakona o ličnoj karti glasi:

„Propisuje se da se obrazac lične karte štampa i na jeziku i pismu nacionalne manjine kao i da se podaci o prezimenu i imenu pripadnika nacionalnih manjina kao i ostali podaci upisuju na jeziku nacionalne manjine. Pored toga, Pravilnik o ličnoj karti u članu 8. stav 3. utvrđuje da se u zahtjevu za izdavanje lične karte navodi i jezik i pismo na kome treba upisati podatke u obrazac lične karte“.

U skladu sa tim SDA Sandžaka, kao parlamentarna Stranka, koja legalno i legitimno predstavlja i zastupa prava i interese bošnjačkog naroda u R. Srbiji.

  • Pozivamo Bošnjake da prilikom podnošenja zahtjeva za lična dokumenta zahtjevaju izdavanje ličnih dokumenata na bosanskom jeziku i latiničnom pismu i da insistiraju na ostvarivanju  svojih prava. Tako će očuvati svoj identitet i ostvarit svoja prava. 
  • Pozivamo ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije da uvrsti bosanski jezik u listi jezika za podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata i tako omogući Bošnjacima da u Republici Srbiji ostvare svoje zakonsko pravo za izdavanje ličnih dokumenata na maternjem bosanskom jeziku i latiničnom pismu.

Ovo pravo garantovano je Bošnjacima  :

  • Ustavnim načelima Republike Srbije,
  • Zakonu o ratifikaciji Evropske povelje o Regionalnim ili manjinskim jezicima od 15. februara 2006. godine. ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br.18./2005) datum ratifikacije: 15. februar 2006. godine

" 1. U skladu sa članom 2. stav 2 Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima,

Srbija prihvata da su u Republici Srbiji manjinski jezici; albanski, bosanski, bugarski, mađarski, romski, rumunski, rusinski, slovački, ukrajinski i hrvatski jezik.

  • Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Poslednja izmjena 20. juna 2018. član 11. stav 4.
  • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. Poslednja izmjena 20. juna 2018. član 18.
  • Dejtonski Sporazum je sklopljen na bosanskom, hrvatskom, engleskom i srpskom."

 

 

Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP