Učitavanje sajta

Vijesti

Neophodno formiranje Prekršajnog, Osnovnog suda i Javnog tužilaštva za opštinu Tutin (Video)

Neophodno formiranje Prekršajnog, Osnovnog suda i Javnog tužilaštva za opštinu Tutin (Video)

Narodna poslanica SDA Sandžaka Selma Kučević istakla je da u okviru reforme pravosuđa koja je sprovedena u Republici Srbiji, a koja je počela sa primjenom od 1. januara 2010. godine, prema Zakonu o sjedištima i područjima sudova i Javnih tužilaštava formiran je Prekršajni sud u Novom Pazaru za grad Novi Pazar i teritoriju opštine Tutin sa odjeljenje u Tutinu, a sjedište suda je u Novom Pazar. Takođe, formiran je Osnovni sud sa sjedištem u Novom Pazaru, a u okviru njega Sudska jedinica u Tutinu. U Tutinu je ukinuto i opštinsko javno tužilaštvo i određeno je sjedište toga tužilaštva u Novom Pazaru, koje pokriva i teritoriju opštine Tutin. Prošlo je već decenija rada pravosudnih oragana po toj novoj organizaciji i tokom tog perioda u više navrata smo se tokom 2013.-2014. godine obraćali Skupštini  Republike Srbije preko poslanika sa našeg područja, Vladi Republike Srbije, nadležnom ministarstvu  i drugim organima i do današnjeg dana nismo dobili nikakve povratne  informacije.  

„Analizirajući prednosti i nedostatke koji su se pokazali za ovo vreme opravdano se može postaviti zahtjev za formiranje samostalnog Prekršajnog suda u Tutinu za područje opštine Tutin, za formiranje Osnovnog suda sa sjedištem u Tutinu i Javnog tužilaštva za opštinu Tutin, a argumenti za opravnost postojanja samostalnih sudova su sljedeći :

Za obe vrste sudova kao i za Javno tužilaštvo na teritoriji opštine Tutin postoji dovoljan broj predmeta za rad tih sudova i za potrebnu opterećenost svakog sudije pojedinačno sa potrebnim brojem predmeta, tako da ovi sudovi mogu samostalno da funkcionišu a da ne budu sudske jedinice ili odjeljenje nekog drugog suda. Takođe, sudovi su opremljeni sa sudskom zgradom i drugom potrebnom opremom za samostalno funkcionisanje. 

Moram napomenuti i da određeni broj sudija i drugih radnika svakodnevno ili nekoliko dana nedjeljno putuje do  Novog Pazara i nazad, čije putovanje je veoma otežano zbog udaljenosti i zbog svima već dobro poznate putne infrastrukture, čija rekonstrukcija će se prenijeti vjerovatno i na sljedeće dvije godine, a  sve to dodatno utiče na povećavanje  troškova.

U praksi se pokazalo kao loše rešenje sadašnje organizacije pravosuđa jer je otežana komunikacija između sjedišta suda i odjeljenja odnosno sudske jedinice jer je pre svega udaljenost velika i to za 30 kilometara u jednom pravcu. Svi zahtjevi, tužbeni zahtjevi i svi akti koja se odnose na Odjeljenje, odnosno na Sudsku jedinicu u Tutinu zavode se najprije u sjedištem suda u Novom Pazaru a zatim se fizički moraju dostaviti Odjeljenju – sudskoj jedinici u Tutinu. Takođe, sve urađene odluke i druga pismena u odjeljenju - sudskoj jedinici u Tutinu moraju se fizički dostaviti radi razvođenja u glavni upisnik u sjedištu suda, a sve je to velika oblast da bi se dostava vršila preko redovne pošte.

Posebno nastaju problemi kada se ukaže potreba da se u određenim predmetima postupa odmah u tzv. skraćenom postupku u smislu člana 294. Zakona o prekšajima jer svaki taj predmet treba odmah zavesti najpre u glavni upisnik u sjedište suda u Novom Pazaru. Sve je veći broj takvih predmeta gde se mora odmah postupati jer se opština Tutin graniči sa Crnom Gorom i na njenoj teritoriji  nalazi se granični prelaz „Špiljani“. Zbog otežane komunikacije i obaveznog  administriranja izgubi se mnogo u vremenu pa zbog toga tzv. skraćeni postupak često izgubi smisao brzog postupanja i rješavanja predmeta u smislu člana 294. Zakona o prekršajima.

Kada je u pitanju veličina opštine po prostranstvu, opština Tutin spada u red većih opština u Republici Srbiji i prostire se po površini od 741 kilometara kvadratnih.

Opština prema zadnjem popisu stanovništva broji 36.166 stanovnika i u pitanju je opština mješovitog nacionalnog sastava i to uglavnom Bošnjaka, Srba i drugih.

Pored grada i prigradskih naselja opština ima 98 naseljenih mesta, sela i zaseoka.

Brdsko-planinsko područje sa surovom klimom, nadmorska visina od 870 metara u centru grada Tutina pa do 2.154 metra do najudaljenije visinske tačke.

Teren opštine je razuđen, naselja udaljena kako od sjedišta opštine tako i međusobno u rasponu od 30 pa do 50 kilometara. Ako stranka iz jednog od tih sela ima potrebu da pribavi uvjerenje od suda da nije kažnjavanja potrebno mu je oko 70-80 kilometara u jednom pravcu ako putuje do Novog Pazara gde je sjedište suda.

Putna i saobraćajna mreža je izuzetno slaba, putevi makadamski i samo do nekih centara Mesnih zajednica autobus saobraća jednom dnevno, a u zimskom periodu uopšte nema javnog prevoza zbog izuzetno loših klimatskih uslova, a često su mnoga naseljena mesta u zimskom periodu nepristupačna i odsečena.

Opština Tutin nalazi se na jugozapadu Republike Srbije i graniči sa Crnom Gorom, kao i sa Kosovom.“

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP