Učitavanje sajta

Vijesti

Izbor predsjednika Osnovnog suda u Novom Pazaru pokazatelj odnosa države prema Bošnjacima

Izbor predsjednika Osnovnog suda u Novom Pazaru pokazatelj odnosa države prema Bošnjacima

Izbor predsjednika Osnovnog suda u Novom Pazaru u fokusu je interesovanja javnosti u Novom Pazaru i Sandžaku jer predstavlja bitan pokazatelj odnosa srpskih državnih organa prema Bošnjacima u Sandžaku.

SDA Sandžaka traži da se prilikom izbora predsjednika Osnovnog suda u Novom Pazaru napusti dosadašnja praksa nametanja kadrovskih rješenja u pravosuđu na štetu Bošnjaka Novog Pazara i Sandžaka.

Zaključcima sa protestnog skupa „Za slobodu i sigurnu budućnost“, koji je održan 2. marta 2018. godine, zatraženo je da se do 1. juna 2018. godine usaglasi nacionalna struktura zapošljenih u policiji, sudstvu i tužilaštvu sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama.

Neusaglašena nacionalna struktura u policiji, sudstvu i tužilaštvu sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama jedan su od razloga za nepovjerenje Bošnjaka u te državne organe i institucije.

Državni organi i institucije koji nemaju povjerenje Bošnjaka u Sandžaku lišeni su kredibiliteta i legitimiteta da vrše vlast i postupaju na bilo koji način u odnosu na Bošnjake u Sandžaku.

Izbor predsjednika Osnovnog suda u Novom Pazaru, ukoliko se ne izvrši na štetu Bošnjaka, može predstavljati prvi korak ka izgradnji povjerenja Bošnjaka u državne organe i institucije ove države.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP