Učitavanje sajta

Vijesti

SDA Sandžaka u Parlamentu o autonomiji Sandžaka i evropskoj konvenciji o prekograničnoj saradnji

SDA Sandžaka u Parlamentu o autonomiji Sandžaka i evropskoj konvenciji o prekograničnoj saradnji

Poslanici SDA Sandžaka su na današnjem zasjedanju Parlamenta podržali prijedlog Zakona o potvrđivanju evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti.

Predsjednik Stranke i manjinske poslaničke grupe “SDA Sandžaka-PDD” u Skupštini Srbije Dr. Sulejman Ugljanin je na otvaranju današnjeg zasjedanja govoreći o ovom Zakonu rekao da je to  za zemlju značajan dokument zbog činjenice da je Srbija multinacionalna zemlja sa mnogo regionalnih zajednica.

On je istakao da se usvajanjem Evropske okvirne konvencije stvara se pravni osnov da regioni, opštine i zajednice opština mogu konkurisati za korišćenje evropskih fondova, posebno ističući mogućnosti na polju ekonomije.

"Činjenica je da Sandžak čini jednu teritorijalnu istorijsku jedinicu, na prostoru sjeveroistočne Crne Gore i jugozapadne Srbije, a da su oba njegova dijela  najnerazvijenije regije u svojim zemljama." - rekao je on.

Dr. Ugljanin je naglasio da u "Sandžaku vijekovima zajedno žive u harmoniji, ljudi različitih nacionalnosti, kao što su Srbi, Bošnjaci, Crnogorci i Albanci i različitih vjera kao što su muslimani, katolici i pravoslavci. Svi oni imaju rođake sa druge strane granice koji žele da sarađuju" istakao je.

Presjednik je ukazao da na granici Srbije i Crne Gore, zbog velikih administrativnih prepreka imamo problem da sandžački proizvođači mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa, mesnih proizvoda ili oni koji se bave drugom vrstom prehrane danima ili mesecima čekaju da izvezu svoju robu.

Dr. Sulejman Ugljanin je pozvao sve političke činioce da u kontekstu redefinicije političkog sistema Srbije zajedni radimo na decentralizaciji i regionalizaciji naše zemlje upravo iz razloga što se u članu 1. okvirne konvencije kaže da su članice potpisnice dužne da ohrabruju i podstiču prekograničnu saradnju.

“Jedan od naših osnovnih ciljeva i zahtjeva u akcionom planu za poglavlje 23 i našem planu za redefiniciju političkog sistema Srbije je decentralizacija i regionalizacija. Pitanje autonomije Sandžaka je tema o kojoj stalno govorimo kao o pravu građana na političku egzistenciju u ovoj državi, jer bez regionalnih samouprava ne mogu se ostvariti manjinska prava”- istakao je dr. Ugljanin.

U drugom dijelu sjednice u kome su poslanici nastavili diskusiju, na temu Zakona o potvrđivanju evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji govorio je i narodni poslanik Enis Imamović koji je rekao da je ova konvencija dobar osnov za uspostavljanje prekogranične saradnje, te da je ona od višestrukog značaja za region Sandžak.

“Po definiciji Evropska prekogranična regija je teritorijalna jedinica koju čine više lokalnih ili regionalnih vlasti međusobno povezanih iako pripadaju različitim državama. Sandžak je upravo to, a njegov Sjeverni i Južni dio predstavljaju vezivno tkivo između dvije, bliske, susjedne države Srbije i Crne Gore, dvije buduće članice Evropske unije." rekao je Imamović.

On je dodao i da u Sandžaku, u njegovom sjevernom i južnom dijelu žive pripadnici istog naroda, pa čak i istih porodica, koji imaju iste potrebe kada su u pitanju jezik, kultura, obrazovanje, informisanje, vjera kao i druge oblasti.

Narodni poslanik Imamović je pozvao "Vladu Republike Srbije, sve političke stranke, naročito parlamentarne da prilikom najavljenje promjene političkog sistema svi zajedno uvaže ove činjenice i Sandžaku dodijele status autonomije, te da kroz uvođenje srednjeg nivoa vlasti i obezbijede uslove za olakšanu implementaciju ove konvencije."

Poslanici SDA Sandžaka su najavili da će u danu za glasanje podržati usvajanje evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP