Učitavanje sajta

Vijesti

Država planski na svim poljima otežava funkcionisanje manjinama

Država planski na svim poljima otežava funkcionisanje manjinama

Država planski na svim poljima otežava funkcionisanje manjinama

Narodni poslanici Enis Imamović i Sabina Dazdarević obrazlagali su u Skupštini Srbije amandmane koje je podnijela Poslanička grupa manjina ”SDA Sandžaka-PDD” na prijedlog Republičkog budžeta za 2015. godinu.

Imamović je rekao da sredstva namijenjena za rad Nacionalnih savjeta nacionalnih manjina nisu adekvatna i da ne odgovaraju realnim potrebama Nacionalnih savjeta.

“Nedavno smo imali izbore za nacionalne savjete i sada imamo konstituisanih 20 savjeta sa najavom konstituisanja još jednog, što znači da će u 2015. godini funkcionisati više nacionalnih savjeta nego u 2014, a značajno su umanjena sredstva za njihovo funkcionisanje u 2015.godini”, naglasio je Imamović.

Poslanik Imamović je napomenuo “da je vrijeme da Premijer konačno sazove prvu sjednicu Republičkog savjeta za nacionalne manjine, da bi uskladio budžet sa realnim potrebama nacionalnih savjeta”.

Imamović je ocijenio da je “džaba pisanje strategija i donošenje akcionih planova ukoliko se za to ne predvide sredstva u Budžetu i dodao da je jedan od najvećih problema sa kojim se susrećemo neusklađen regionalni razvoj i nedovoljno razvijena područja”.

“Karakteristično za te opštine je da u njima uglavnom žive pripadnici manjinskih naroda, gdje zajedno sa većinskim narodom dijele istu sudbinu i čekaju da ih se neko sjeti”, rekao je Imamović i podsjetio da se najveći broj manjinskih prava ostvaruje na nivou lokalne i regionalne samouprave.

Sabina Dazdarević je u svom obraćanju rekla da bi se usvajanjem amandmana koje je predložila poslanička grupa manjina omogucili bolji uslovi za brži ravnomjerni regionalni razvoj, ali i sveukupni razvoj nerazvijenih i devastiranih područja u Republici Srbiji”.

Ona je naglasila da SDA Sandžaka, kao Bosnjacka parlamentarna stranka, nastoji da se nastavi realizacija Programa povratka prognanih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj tokom 90-ih godina.

Poslanici SDA Sandžaka su u svojim izlaganjima istakli prijedloge da se od 40 milijardi ušteđenih sredstava odvoji samo 1%, odnosno 400 miliona iz budžeta, da bi se na taj način sredstva usmjerila za nastavak Realizacije ovog programa. 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP