https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Zaustaviti diskriminaciju u pravosuđu prema Bošnjacima - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Zaustaviti diskriminaciju u pravosuđu prema Bošnjacima

Zaustaviti diskriminaciju u pravosuđu prema Bošnjacima

Povodom imenovanja sudija i tužioca u Sandžaku , SDA Sandžaka konstatuje da se nastavlja poremećaj nacionalnog sastava u ovim državnim institucijama na štetu Bošnjaka.

Dana 13.08.2014. godine, SDA Sandžaka je pozvala Ministra pravde, Visoki savet sudstva i Državno vijeće tužioca da zaustave aparthejd u ovoj oblasti.

SDA Sandžaka upozorava da ukoliko se to nastavi ovi pravosudni organi gube legitimitet i legalitet u odnosu na Bošnjake u Sandžaku.

SDA Sandžaka je o tome obavestila sve nadlježne evropske i druge međunarodne institucije i Vlade zemalja.

SDA Sandžaka, kao legitimni i legalni predstavnik Bošnjaka u Srbiji ne prihvata takvo stanje i traži od Evropske unije i drugih međunarodnih institucija da učine dodatne napore i pomognu Vladi Srbije i drugim državnih institucija da isprave ovu nepravdu.

SDA Sandžaka zahtjeva usaglašavanje nacionalne strukture nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije u Sandžaku sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama, odnosno neodložan izbor odgovarajućeg broja sudija i tužilaca bošnjačke nacionalnosti kako bi se ispravila ova nepravda. 

U tekstu pisma je naglašeno da Vlada Srbije i drugi državni organi Srbije ignorišu odredbe III Mišljenja savjetodavnog komiteta Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope od 28.11.2013. godine,  kao i odredbe i preporuke Rezolucije 1985, koje je donela Parlamentarna Skupština Savjeta Evrope 8.aprila 2014.godine koje se odnose na manjine.

U kontekstu otvaranja poglavlja 23 u procesu pregovora sa Evropskom unijom, SDA Sandžaka želi da bude aktivni učesnik u uspostavljanju vladavine prava, pravne sigurnosti u Srbiji i izgradnji pravne države Srbije. 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37