https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Vanredna sjednica Skup?tine op?tine Sjenica jeftin politicki potez Narodnog pokreta Sand?aka - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Vanredna sjednica Skup?tine op?tine Sjenica jeftin politicki potez Narodnog pokreta Sand?aka

Vanredna sjednica Skup?tine op?tine Sjenica jeftin politicki potez Narodnog pokreta Sand?aka

Povodom Vanredne sjednice Sku?tine op?tine Sjenica, koja je zakazana za 08.07.2005. godine, Koalicija ?Lista za Sand?ak? je izdala saop?tenje za javnostu kojem ka?u da je Vanredna sjednica Skup?tine op?tine Sjenica, zakazana za petak 08.07.2005.godine. od strane rukovodstva Skup?tine op?tine Sjenica i Narodnog pokreta Sand?aka, predstavlja jeftin politicki potez i poku?aj da se zarad sitnih licnih interesa ostane na vlasti po svaku cijenu. Koalicija Narodnog pokreta Sand?aka i Sand?acke demokratske partije sa Srpskom radikalnom strankom oformljena je protivno svih programskih i moralnih principa, a u cilju zadovoljenja licnih interesa ovih politickih grupacija na ?tetu gradana Sjenice i u suprotnosti sa izbornom voljom bira;a u ovoj op?tini. Poku?aj da se, stravicni zlocin i hiljade nevino ubijenih bo?njaka Srebrenice, uvrsti u dnevni red Vanredne sjednice Skup?tine op?tine Sjenica predstavlja krajnje drzak i licjemeran potez rukovodstva Skup?tine i Narodnog pokreta Sand?aka. Oni koji u skup?tinama Sjenice i Novog Pazara imaju koaliciju sa strankom Ha?kog optu?enika, Vojislava ?e?elja, su sa ovim svojim cinom nanjeli veliku uvredu cijelom bo?njackom narodu i omalova?ili sve ?rtve genocida u Srebrenici. Gradjani Sand?aka se pitaju da li ce i Srpska radikalna stranka da glasa za ovaj predlog NPS-a i SDP-a? Koalicija ?Lista za Sand?ak? i odbornici na?e Koalicije, u Skup?tini Op??tine Sjenica, ograduju se od ove ujdurme i prevare Narodnog pokreta Sand?aka i Sand?acke demokratske partije da hiljade i hiljade nevino ubijenih bo?njaka u Srebrenici iskoriste za ostvarivanje usko stranackih interesa i nece ucestvovati u ovoj predstavi iza koje stoji poku?aj Narodnog pokreta Sand?aka i Sand?acke demokratske partije da opstanu na politickoj scjeni Sjenice.
Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37