Učitavanje sajta

Vijesti

Hoce li SDP i SZS u Srebrenicu povjesti svoje koalicione partnere iz Srpske radikalne stranke

Hoce li SDP i SZS u Srebrenicu povjesti svoje koalicione partnere iz Srpske radikalne stranke

Hoce li SDP i SZS u Srebrenicu povjesti svoje koalicione partnere iz Srpske radikalne stranke

Povodom, poziva Sand?acke demokratske partije i Stranke za Sand?ak gradanima da posjete Memorijalni centar Potocari u Srebrenici povodom desetogodi?njice stradanja bo?njaka, reagovao je op?tinski odbor SDA Sand?aka za Novi Pazar, i u svojem saop?tenju ovaj poziv ocjenio kao licemjerstvo koje je svojstveno samo liderima SDP i SZS. U saop?tenju se dalje ka?e: ?Oni najpre treba da obavijeste gradane Novog Pazara i Sand?aka da li ce sa njima u Srebrenicu poci i predstavnici Srpske radikalne stranke kao njiho koalicioni partner u sku?tini op?tine Novi Pazar. Ovih dana tu?ilac Ha?kog tribunala je pro?irio optu?nicu protiv Vojislava ?e?elja, predsjednika SRS, za zlocine pocinjene u Srebrenici.? Dalje, u saop?tenju za javnost op?tinskog odbora SDA Sand?aka za Novi Pazar istice se: ?Oni bi, isto tako trebali da obijasne bo?njacima Srebrenice ko su njihovi koalicioni pratneri u skup?tini op?tine Novi Pazar. SDP i SZS du?ne su da srebrenickim bo?jacima ka?u sa kojom strankom u Novom Pazaru cine koaliciju.? Na kraju ogranak SDA Sand?aka za Novi Pazar ocjenjuje da poziv ovih dveju stranaka za posjetu Memorijalnom centru Potocari u Srebernici predstavlja ?elju SDP i SZS da sakrije bruku koju su napravili sa ulaskom u koaliciju sa strankom Vojislava ?e?elja i poku?aju da spase politicko propadanje ove dvije partije a Sreberenica treba da im poslu?i kao slamka spasa.