https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Pogranična saradnja kao jedan od koraka razvojne politike na lokalnom nivou - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Pogranična saradnja kao jedan od koraka razvojne politike na lokalnom nivou

Pogranična saradnja kao jedan od koraka razvojne politike na lokalnom nivou

Pogranična saradnja kao jedan od koraka razvojne politike na lokalnom nivou

Grad Novi Pazar predstavljen je na trećoj Nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji, održanoj u Beogradu. Konferenciji su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj, prerađivačku industriju i sektor trgovine, Nedžad Eminović i zamenik načelnika u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, Fuad Gološ.

“Za nas je, kao i za ostale opštine u Sandžaku učešće važno jer kao deo pogranične regije povećavamo šanse da konkurišemo za sredstva kod različitih fondova. Predstavljeni su planovi o prekograničnoj saradnji do 2020. godine, što je jedan od koraka dugoročnog planiranja razvoja lokalne samouprave”, istakao je Eminović.

Organizatori Konferencije o prekograničnoj saradnji su Kancelarija Vlade Republike Srbije za evropske integracije, Ministarstvo finansija i privrede i delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija u pograničnim oblastima susednih država. Trenutno se u Republici Srbiji sprovodi osam programa - sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Jadranski program i program “Jugoistočna Evropa”. Sredstva instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Evropske unije namenjena Republici Srbiji za programe prekogranične i transnacionalne saradnje za period od 2007. do 2013. iznose preko 81. milion eura.

Do sada je u programskom periodu 2007 – 2013. u okviru osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje podneto više od 2500 predloga projekata u kojima je učestvovalo preko 1000 institucija širom Srbije. Do kraja 2012. godine biće ugovoreno i finansirano preko 500 projekata u Republici Srbiji.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekata Programa prekogranične i transnacionalne saradnje do sada sprovedenih u Srbiji , uz osvrt na buduće perspektive.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37