https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Predsjednik Ugljanin razgovarao sa pomocnikom ministra za dijasporu Aleksandarom Corticem u Novom Pazaru - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Predsjednik Ugljanin razgovarao sa pomocnikom ministra za dijasporu Aleksandarom Corticem u Novom ...

Predsjednik Ugljanin razgovarao sa pomocnikom ministra za dijasporu Aleksandarom Corticem u Novom Pazaru

Predsjednik op?tine Novi Pazar razgovarao je danas sa pomocnikom ministra za dijasporu Aleksandrom Cotricem, kojeg je upoznao sa problemima bo?njacke dijaspore u inostranstvu.Ugljanin je rekao da bo?njacka dijaspora ima problem da sacuva svoj identitet i da dr?ava treba da pomogne na?oj dijaspori u obrazovanju kako bi je za?titili od asimilacije.Ministarstvo za dijasporu Vlade Republike Srbije je predlo?ilo ministarstvu odbrane d?avne zajednice Srbije i Crne Gore da svi oni koji su izbjegli slu?enje vojnog roka a sada se nalaze u inostranstvu mogu slobodno da dodu u zemlju do 1. oktobra ove godine, ?to je ono i usvojilo takav Aleksandar Cotric, pomocnik ministra je rekao da je sa predsjednikom op?tine Novi Pazar dr Sulejmanom Ugljaninom razmotrio primenu Zakona o dr?avljanstvu Srbije po kome ce nekolio stotina hiljada bo?njaka dobiti ovo dr?avljanstvo ne odricuci se dr?avljanstva koje sada posjeduju.Takode, ce novim zakonom o dr?avljanstvu biti smanjene takse koje su sada veoma visoke.Ministarstvo za dijasporu ce u saradnji sa op?tinom Novi Pazar otvoriti kancelariju koja ce biti veza sa bo?njackom dijasporom. Saradnja sa bo?njackom dijasporom ce se intenzivirati, a mi kao ministarstvo treba da damo poseban doprinos toj saradnji, rekao je Aleksandar Cotric, pomocnik ministra za dijasporu u Vladi Republike Srbije.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37