https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Pristiglo 60 zahtjeva po Javnom konkursu za dodjelu sredstava - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Pristiglo 60 zahtjeva po Javnom konkursu za dodjelu sredstava

Pristiglo 60 zahtjeva po Javnom konkursu za dodjelu sredstava

Pristiglo 60 zahtjeva po Javnom konkursu za dodjelu sredstava

Konkursna komisija, koju je obrazovala Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja danas je otvorila svu prispjelu dokumentaciju sa nedavno završenog drugog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za izradu projektne dokumentacije u 2010. godini za nedovoljno razvijena područja.

Kokursnu komisiju su pored predstavnika Kancelarije za održivi razvoj činili i predstavnici Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj i Ministarstva za Nacionalni investicioni plan. Rok za podnošenje zahteva sa pratećom dokumentacijom, po ovom konkursu trajao je od 25.08.2010. godine do 24.09.2010. godine i u tom periodu pristiglo je 60 zahteva. Po ovom konkursu za plansku dokumentaciju nerazvijenim opštinama koje su u nadležnosti Kancelarije predviđeno je oko 50 miliona dinara.

„Komisija je odbila 11 zahtjeva zbog toga što nisu u skladu sa objavljenim konkursom. Od preostalih zahtjeva pet se odnosi na projekte iz oblasti infrastrukture regionalnog karaktera, dok su preostali iz oblasti lokalne infrastrukture, izrade prostornih planova, izrade lokalnih strateških dokumenata, kao i oblasti poljoprivrede i turizma. Opštinama koje su poslale nepotpunu dokumentaciju ostavljen je rok od 8 dana u kojem su dužne da dopune svoje zahteve, nakon čega će Komisija doneti odluku o rasporedu sredstava po ovom Konkursu" izjavio je Edib Kajević, pomoćnik direktora Kancelarije i predsednik konkursne komisije.

Pravo učešća na ovom konkursu imalo je 48 najnerazvijenijih opština Republike Srbije koje su svrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti. Predloženi projekti treba da budu usaglašeni sa osnovnim principima održivog razvoja, a prioritet u odobravanju imali su projekti regionalnog karaktera, izrade prostornih planova, izrade strateških dokumenata kao i projekti iz oblasti infrastrukture, poljoprivrede i turizma.

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37