Učitavanje sajta

Vijesti

Srbija diskriminiše Bošnjake Sandžaka

Srbija diskriminiše Bošnjake Sandžaka

Narodni poslanik SDA Sandžaka, Enis Imamović učestvovao je u zasjedanju Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope u Strazburu 21.06.2021. godine i govorio o Rezoluciji o slobodi medija, povjerenja javnosti i pravu građana da znaju (budu informisani). Skupštinu Savjeta Evrope upoznao je sa diskriminacijom sa kojom se suočavaju Bošnjaci Sandžaka u oblasti medija i informisanja.

„Poštovane kolege u potpunosti podržvam ovuovu rezoluciju (o medijima) ona je dobar okvir, dobre smjernice i želim da čestitam izvjestiocu g.Rampiju na odličnoj rezoluciji. Ja sam predstavnik bošnjačkog naroda u parlamentu Republike Srbije istovremeno sam i član jedne opozicione parlamentarne grupe koju su  formirala tri Bošnjačka i tri Albanska narodna poslanika prema tome ja ću sa na ovu rezoluciju osvrnuti iz perspektive manjinskih partja.

Ova rezolucija pruža mehanizme za uravnoteženo promovisanje opšte političke različitosti a za nas još važnije poboljšanje pristupa informacijama za pripadnike nacionalnih manjina na njihovom maternjem jeziku, kao osnovno ljudsko pravo danas se Bošnjaci suočavaju, ne samo zadiskiriminacijom, nego čak i sa negiranjem samogpostojanja kao naroda i to od strane nacionalnog javnog servisa RTS, koji se finansira iz budžeta.

 Kada smo inicirali uspostavljanje uredništva na bosanskom jeziku na RTS-u, Programski odbor RTS-a je odgovorio tako što je zjavio da bosanski jezik uopšte ne postoji, tako da po njima ne postoji razlog za formiranje jednog takvog uredništva. Ovo je negiranje jednog jezika, a kada negiraš jezik, ti zapravo negiraš postojanje tog naroda. Ovde se radi o javnom servisu kojeg finansiraju svi građani, uključujući i Bošnjake ovim je RTS prekšio zakone, prekršio Ustav i prekršio ratifikovanu Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima.

Povjerenica za poštovanje ravnopravnosti je u svom zvaničnom mišljenju potvrdila da je Programski odbor RTS disktiminisao Bošnjake. I šta se desilo nakon toga, niko nije kažnjen, a mi i dalje nemamo ni jednu jedinu sekundu informisanja na bosanskom jeziku na programu RTS-a. Rezolucija Savjeta Ministara u vezi implementacije Okvirne konvencije  o zaštiti nacionalnih manjina u Srbiji. U ovom  dijelu o medijima, preporučuje osnaživanje i podršku medija koje emituju program na manjinskim jezicima kao i adekvatno praćenje privatizacije medija sa fokusom na manjinske medije.

 Regionalni mediji u Sandžaku, iz koga dolazim, su u potpunosti pod kontrolom Stranaka vladajuće većine u Prešvskoj dolini koju dominantno naseljavaju Albanci, postoji samo nekoliko manjinskih medija na albanskom jeziku koji se muče sa konkurencijom koju finansira Vlada.

Privatizacija medija na manjinskim jezicima dovela je do zatvaranja mnogih od njih ili u nekim slučajevima je potpuno promjenila njihov program , što je primje radio Subotice koji je svoj program na Hrvatskom jeziku smanjio sa 21 sat sedmično, na 1 sat u toku čitave sedmice.

Savjet REM-a ne reaguje na govor mržnje u medijima, na lažne vijesti, nasilje, prijetnje. pa čak ne reaguje na prijetnje smrću upućene novinarima i lista primjera ide dalje. Mi vjerujemo da će ova rezolucija inicirati neophodna poboljšanja u medijiskim  slobodama.

Hvala i izvinite zbog prekoračenja vremena.“

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP