Napad na porodičnu kuću v.d. Predsjednika SDA Sandžaka

16.04.2018. godine

Stranka demokratske akcije Sandžaka obaviještava javnost da je dana 16. aprila 2018. godine u 3 sata posle ponoći, u Tutinu, u avliji ispred ulaza u porodičnu kuću vršioca dužnosti predsjednika SDA Sandžaka Saliha Hota aktivirana eksplozivna naprava velike razorne moći koja je izazvala potres porodične kuće i susjedniih stambenih objekata.

Salih Hot, v.d. predsjednika SDA Sandžaka je jedan od najuglednijih bošnjačkih predstavnika u Sandžaku.

Smatramo da ovaj napad na v.d. predsjednika SDA Sandžaka Saliha Hota predstavlja rezultat tolerantnog odnosa državnih organa prema napadima na legitimne predstavnike Bošnjaka.

SDA Sandžaka i dalje insistira da se zločini nad Bošnjacima Sandžaka rasvijetle, počinioci kazne i da se usaglasi nacionalna struktura zapošljenih u državnim organima sa javnim ovlašćenjima sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama.

Obaviještavamo članstvo SDA Sandžaka i javnost da ovaj teroristički akt na v.d. predsjednika SDA Sandžaka Saliha Hota neće zaustaviti započete aktivnosti na reformi i modernizaciji Stranke.