SDA Sandžaka sprovodi aktivnosti na realizaciji zaključaka sa skupa " Za slobodu i sigurnu budućnost"

07.03.2018. godine

U Centrali Stranke demokratske akcije Sandžaka danas je održana Press konferencija. Povod održavanja Press konferencije jeste osvrt na održani protestni skup „Za slobodu i sigurnu budućnost“.

Predsjednik Izvršnog odbora Stranke Muhedin Fijuljanin se na samom početku zahvalio svim građanima Sandžaka koji su prisustvovali skupu koji je održan u petak 2. marta 2018. godine, te na miran i dostojanstven način poslali poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti da nisu zadovoljni položajem Bošnjaka i statusom Sandžaka, sa jasnim zahtjevima za rješavanje nagomilanih problema.

U svom obraćanju gospodin Fijuljanin je podsjetio javnost da su na skupu odžanom u petak 2. marta donijeti zaključci, koji su proslijeđeni: Predsjedniku Evropskog parlamenta, Predsjedniku Evropske komisije, Predsjedniku Evropskog Savjeta, Generalnom sekretaru Savjeta Evrope i OSCE-a kao i ostalim međunarodnim organizacijama i institucijama.

Također, ovi zaključci su poslati Predsjedniku Srbije, Predsjednici Vlade Srbije, Predsjednici Skupštine Srbije, nadležnim ministrima policije, odbrane, pravde, rada i socijalna pitanja, Zaštitniku građana, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, predsjednicima svih poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, nevladinim organizacijama kao i domaćim, regionalnim i svjetskim medijima.

Predsednik Izvršnog odbora Fijuljanin je na kraju istakao da će SDA Sandžaka u narednom periodu sprovesti niz aktivnosti u cilju realizacije usvojenih zaključaka sa protestnog skupa.