Održana 2. sjednica Glavnog odbora SDA Sandžaka

20.02.2018. godine

Glavni odbor Stranke demokratske akcije Sandžaka održao je svoju 2. sjednicu.

Glavni odbor SDA Sandžaka donio je Odluku o organizovanju protestnog skupa pod nazivom „ZA SLOBODU I SIGURNU BUDUĆNOST“. Protestni skup organizuje se povodom obilježavanja 25. godišnjice od otmice u Štrpcima, drugih nerasvijetljenih zločina nad Bošnjacima Sandžaka,  radi ukazivanja na neriješen status i težak položaj Bošnjaka i Sandžaka, i ukazivanja na druga pitanja koja su neposredno povezana za položaj, identitet i prava Bošnjaka.

Skup će se održati na Gradskom šetalištu kod Sebilja u Novom Pazaru, u utorak 27. februara 2018. godine sa početkom u 13h.

Glavni odbor Stranke izabrao je Generalnog sekretara Stranke, članove Izvršnog odbora, Kadrovske i Statutarne komisije Stranke.

Za Generalnog sekretara Stranke izabran je Ahmedin Škrijelj, dipl.pravnik iz Novog Pazara.

Budući sastav Izvršnog odbora Stranke činit će: Dr. Fuad Baćićanin, doktor filoloških nauka, Kaso Avdović, profesor, Enis Imamović, profesor, Sead Kengo Bošnjak, dipl.inž.mašinstva i Adnan Šehović, dipl.pravnik.

Također, na istoj sjednici usvojen je operativni plan rada SDA Sandžaka kao i druge odluke vezane za dalji rad i djelovanje Stranke demokratske akcije Sandžaka.