Srpska policija i dalje vrši pritisak na političke predstavnike Bošnjaka i bošnjački narod

19.02.2018

Povodom neosnovanog upada srpske policije i pretresa porodičnog stana predsjednika SDA Sandžaka, ogranak Priboj Hajra Bećirovića, SDA Sandžaka izdaje sljedeće:

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

Stranka demokratske akcije Sandžaka najoštrije osuđuje neosnovan upad i višesatni pretres porodičnog stana predsjednika SDA Sandžaka, ogranak Priboj Hajra Bećirovića od strane sprske policije.

Ovakvo postupanje srpske policije jeste još jedan dokaz da je Srbija država u kojoj ne postoji vladavina prava i pravna sigurnost i u kojoj su legitimni predstavnici Bošnjaka još uvijek izloženi zastrašivanju i pritiscima.

Ovim činom povećan je strah i nepovjerenje Bošnjaka u državne organe.

Pozivamo Vladu Srbije da odustane od politike zastrašivanja i pritisaka na bošnjački narod u Sandžaku.

SDA Sandžaka će o ovom slučaju upoznati sve relevantne međunarodne institucjie i organizacije od kojih će zahtjevati da preduzmu mjere kako bi se Bošnjacima u Sandžaku obezbijedila adekvatna zaštita.