Senadu Mahmutoviću prestalo članstvo u SDA Sandžaka

07.08.2017. godine

Novopostavljeni državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović iz Sjenice bio je na visokim stranačkim i državnim funkcijama u ime Stranke demokratske akcije Sandžaka, kao njen član.

Već duže vrijeme, međutim, Mahmutović ne ispunjava stranačke obaveze i ne slijedi politiku Stranke demokratske akcije Sandžaka, shodno čemu mu je prestalo članstvo u Stranci.

SDA Sandžaka kao ozbiljna politička organizacija koja zastupa interese i bori se za ostvarenje prava bošnjačkog naroda u Sandžaku i ekonomski i svaki drugi razvoj Sandžaka i cijele zemlje, čvrsto je opredijeljena za poštovanje osnovnih demokratskih principa političkog djelovanja.