SDA Sandžaka i SDP potpisale Deklaraciju o strateškom partnerstvu

20.12.2016. godine

Danas je u Novom Pazaru potpisana Deklaracija o strateškom partnerstvu Stranke demokratske akcije Sandžaka i Sandžačke demokratske partije, dvije političke stranke sa regionalnim sandžačkim identitetom.

Izrada i potpisivanje ove Deklaracije u osnovi ima za cilj stvaranje pozitivne političke klime za saradnju na svim poljima.

Obzirom da se radi o regionalnim strankama koje imaju zajedničko biračko tijelo u Sandžaku stvorena je mogućnost da se u svim sandžačkim lokalnim samoupravama obezbijedi stabilna skupštinska većina što je preduslov za usvajanje i realizaciju dugoročnih strateških razvojnih planova i programa i stvaranje ambijenta za investiciona ulaganja u Sandžaku.

Potpisivanjem Deklaracije, u vrijeme kada su otvorena prva poglavlja za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, stranke će podržati evropske i evroatlantske integracije, vladavinu prava, pravnu sigurnost i jednakost pred zakonom, tržišnu ekonomiju i konkurentnu privredu.

U isto vrijeme, stvoreni su uslovi da se u Sandžaku usaglasi nacionalna struktura u tužilaštvu, sudstvu, policiji i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima sa nacionalnim sastavom u sandžačkim opštinama.

Obzirom da potpisnice Deklaracije okupljaju preko 80% bošnjačkog izbornog tijela, stranke će uložiti sve svoje kapacitete i animirati bošnjačko biračko tijelo na stvaranju uslova da Bošnjaci u procesu evropskih i NATO integracija ostvare ustavom, zakonom i međunarodnim aktima zagarantovana prava.

Deklaracija o strateškom partnerstvu