Imamović: Prekinuti sa diskriminacijom Bošnjaka prilikom izbora sudija

06.10.2016. godine

Narodni poslanik SDA Sandžaka u Skupštini Srbije Enis Imamović govorio je danas o poslednjem izboru sudija Osnovog suda i Prekršajnog suda u Novom Pazaru.

Obraćanje narodnog poslanika Enisa Imamovića prenosimo u cjelosti:

 

Ja ću se na ovaj izbor sudija osvrnuti sa aspekta predstavnika Bošnjaka Sandžaka u ovom Parlamentu, s' obzirom da je ovo izuzetno važna tema kada su u pitanju individualna i kolektivna prava Bošnjaka u Republici Srbiji, među kojima spada i pravo na zapošljavanje i ravnopravnu zastupljenost u državnim organima sa javnim ovlašćenjima.

Kada govorimo o zastupljenosti Bošnjaka u sudovima i javnim tužilaštvima u Sandžaku u svjetlu aktuelnih izbora sudija i tužilaca, svjedočimo nastavku diskriminacije i odstranjivanja Bošnjaka iz sistema pravosuđa. Na području koje pokrivaju Osnovni i Prekršajni sud u Novom Pazaru, Bošnjaci čine 80,17% stanovništva, u navedenim sudovima su zastupljeni daleko ispod tog procenta. Od ukupno 6 sudija koji se biraju u sudovima u Novom Pazaru, samo tri kandidata koja su predložena su bošnjačke nacionalnosti, dok ostala tri dolaze iz Raške.

Ovakav prijedlog je neprihvatljiv:

Prvi razlog za to je teritorijalna pripadnost, jer sudije koje se biraju ne dolaze sa teritorije koju pokriva sud u Novom Pazaru (Novi Pazar, Tutin i Sjenica) ovdje ne govorim samo o diskriminaciji kandidata bošnjačke nacionalnosti, jer ni kandidati srpske nacionalnosti iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice nisu prošli. 

Dva su kriterijuma za izbor sudije, prvi je stručnost, a drugi visoki moralni kvalteti moralne kvalitete jednog kandidata može da ocjenjuje jedino zajednica iz koje potiče i kojoj treba sutra da sudi. Izborom sudija van teritorije Novog Pazara da sude u Novom Pazaru onemogućava se našem mladom kadru da napreduje, jer se na upražnjeno mjesto sudije dovode ljudi sa strane, a naš kadar ostaje ili nezapošljen, ili volonter ili u najboljem slučaju sudijski pomoćnik.  S' druge strane, ne oslobađaju se ni mjesta sudijskih pomoćnika, tako da naši mladi pravnici vječno ostaju pomoćnici, a pošto njih ne birate u sudije ne stvaraju se ni nova radna mjesta za pripravnike i tako već godinama niko nije primljen. 

Posebno želim da vam skrenem pažnju i na sljedeći podatak, žao mi je što ministarka pravde nije tu da ovo čuje, Pravni fakultet Državnog univerziteta u Novom Pazaru, postoji od 2006. godine, za sve ovo vrijeme, nijedan jedini diplomirani pravnik sa ovog fakulteta nije zapošljen u sudu u Novom Pazaru, tačnije ni u jednoj od pet pravosudnih institucija u Novom Pazaru. Nijedan.

I sada mi vi recite, kakvu poruku šaljete mladim pravnicima u Novom Pazaru koji volontiraju u sudu, gladuju samo da bi stekli pravo da polažu pravosudni ispit, i šta dalje?

Drugi razlog, je neusaglašena nacionalna struktura i nastavak dosadašnje negativne prakse. Na konkursu za izbor troje sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru konkurisalo je 29 kandidata, 16 kandidata bošnjačke nacionalnosti od kojih je samo jedan kandidat izabran i to da se razumijemo, radi se o kandidatu sa vrhunskim kvalitetima, međutim ostalih dvoje izabranih kandidata je iz Raške, što dodatno narušava nacionalnu strukturu na štetu Bošnjaka. 

Ustav u članu 77, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u članu 21, te Okvirna konvencija Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina u članu 15, jasno nalažu da nacionalna struktura nosilaca sudijskih i javno tužilačkih funkcija mora biti usaglašena sa nacionalnom strukturom stanovništva. 

Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku Srbije ka Evropskoj uniji, kritikovala Srbiju zbog nedovoljne zastupljenosti Bošnjaka i Albanaca u policiji, sudovima, tužilaštvima, inspekcijama i drugim državnim organima.

Ovim povodom se oglasilo i Bošnjačko nacionalno vijeće koje je zatražilo od Visokog savjeta sudstva, Vlade, Ministarstva pravde, Skupštinskih odbora, te predstavnika međunarodnih institucija da se poništi izbor novih sudija u Novom Pazaru, povuče iz skupštinske procedure kao i da se donese prijedlog kojom će se obezbijediti usaglašavanje nacionalne strukture sudija sa nacionalnom strukturom stanovništva na području za koje su ovi sudovi nadlježni.

Prilikom svakog izbora sudija i tužilaca ovdje se krše ove odredbe Ustava, Zakona i ratifikovanih medjunarodnih konvencija koje sam maloprije naveo.

Kakvu uopšte poruku šaljete građanima, Bošnjacima, koji očekuju pravdu u tim sudovima. Sa ovakvim prijedlozima, građani u Sandžaku sa punim pravom nemaju ni minimum povjerenja u pravosudje i jednakost pred zakonom. 

Mnogo je onih koji bi se danas pobunili na ovakav prijedlog, mnogi kandidati se ne slažu sa tim da budu odbačeni zato što nisu podobni, lično ne opravdavam njihovo ćutanje, smatram da trebaju mnogo glasnije i hrabrije da se pobune, ali donekle i shvatam da ćute zato što se plaše da time sebi ne zatvore vrata.

Ja vas pozivam da ove prijedloge povučete i odustanete od dalje diskriminacije Bošnjaka prilikom izbora na sudijske i javno tužilačke funkcije.