Nadzorni odbor ogranka Prijepolje

1. Ifet Hamzić, dipl. ing poljoprivrede, predsjednik

2. Vildan Hadžagić, dipl politikolog

3. Edin Smailović, stomatolog

4. Kasim Hajdarević, tehničar za telekomunikacije

5. Selim Žigović, tehničar drumskog saobraćaja