Nadzorni odbor ogranka Novi Pazar

Nafilj Sejdović, diplomirani ekonomista, predsjednik

dr. Jasmina Curić, dipl. ing. poljoprivrede

Saida Mehmedović, diplomirani pravnik

Sadik Ugljanin, dipl. politikolog

Nedžad Eminović, dipl. tehnolog