Predsjednik Asocijacije mladih SDA Sandžaka

Mr. Emir Ašćerić, magistar arhitekture