Predsjednik Asocijacije mladih SDA Sandžaka

EDIN GUDŽEVIĆ

 
DATUM ROĐENJA     
08.04.1983. - Novi Pazar       

OBRAZOVANJE          
Dipl. Pravnik 

RADNO ISKUSTVO    
Poslovođa predstavništva PUMA,
menadžer  ’’Telenor’’ kompanije,
član Gradskog Vijeća grada Novog Pazara

ANGAŽMAN U STRANCI
Predsjednik Asocijacije Mladih SDA Sandžaka
Direktor Centra za komunikacije SDA Sandžaka