Predsjednik Izvršnog odbora

 

 

Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog