Ogranak Priboj

Opštinski ogranak Priboj

 

 

Opštinski odbor SDA Sandžaka Priboj

 

 Kontakt osoba: Hajro Bećirović, predsjednik ogranka

              Adresa: Rifata Burdžovića 35, 31333 Priboj, Sandžaka, Srbija

             tel/fax: +381 64 846 09 68

              e-mail: sdapriboj@gmail.com

 Radno vrijeme: 09-16h