Ogranak Novi Pazar

Gradski ogranak Novi Pazar

 

 

Gradski odbor SDA Sandžaka Novi Pazar

 

Kontakt osoba: Sulejman Plojović, poslovni sekretar ogranka

             Adresa:  7. juli BB, 36300 Novi Pazar, Sandžak, Srbija

           tel/fax:  +381 20 311 300

            e-mail: sda.np.ogranak@gmail.com

Radno vrijeme: 09-16h