Savjeti i komisije ogranka Sjenica

Kadrovsku komisiju ogranaka Sjenica čine:

1. Muhedin Fijuljanin, dipl politikolog, predsjednik

2. Mustafa Baltić, dipl istoričar-arheolog

3. Zijah Spahović, dipl ecc

4. Mirsad Hodžić, ing.tekstila

5. Kaso Avdović, profesor